Proefbelastingen

Waarom proefbelasten?

Het proefbelasten van funderingselementen is in Nederland geen alledaagse bezigheid. In het buitenland is proefbelasten vaak een voorwaarde voor de acceptatie van een fundering. De Nederlandse aanpak voor het construeren van een fundering is grotendeels gebaseerd op een uitgebreid verkennend bodemonderzoek. Op basis van de verkregen parameters wordt er intensief gerekend aan een palenplan (aantal palen, te hanteren paallengtes, schachtafmetingen e.d.) maar het aantonen van het berekende draagvermogen is in Nederland dus geen gebruikelijke zaak.

Tenzij anders vastgelegd in het bestek zal er alleen in situaties waarbij er op een project vraagtekens gerezen zijn over de juiste uitvoering of berekening van een redelijk aantal palen, een proefbelasting plaatsvinden. Een andere toepassing die de laatste tijd wel in opkomst is betreft het bepalen van het draagvermogen van bestaande palen van een oude fundatie (waar een pand vanaf gesloopt is bijvoorbeeld) zodat deze palen eventueel dienst kunnen doen in de nieuwe constructie.

Er kan op hoofdlijnen onderscheid gemaakt worden tussen drie verschillende methoden van proefbelasten. Dit zijn:

  • Dynamische proefbelasting (Dynamic Load Test)
  • Statische proefbelasting (Static Load Test)
  • Pseudo-statische proefbelasting (Rapid Load Test)

Statische proefbelasting

Bij een statische proefbelasting wordt er een grote hoeveelheid ballast boven de te testen paalkop gepositioneerd. Tussen de ballast en de paalkop worden een hydraulische vijzel en een stellage om de zakking van de paalkop te meten aangebracht. Vervolgens wordt er, volgens een vooraf bepaald belastingschema, stapsgewijs een in de tijd toenemende belasting op de paalkop uitgeoefend. Een dergelijk trapsgewijs opgebouwd belastingsschema kan wel enkele dagen in beslag nemen waardoor een dergelijke procedure van grote invloed is op de voortgang van de bouw. Door o.a. de lange duur van deze test zijn statische proefbelastingen vrij kostbaar. Uitvoering van deze proef kan zowel geschieden bij druk- als trekpalen en wordt omschreven in de NEN 6745-1 en 6745-2. Brem Funderingsexpertise B.V. beschikt over de kennis en de apparatuur om een dergelijke testprocedure voor u op te stellen en uit te voeren.

Dynamische proefbelasting

Bij een dynamische proefbelasting wordt de te testen paal uitgerust met versnellingsopnemers en rekstrookjes. Deze worden vervolgens aangesloten op een PC waarna men een gewicht op de paal laat vallen; in de regel wordt hiervoor doorgaans gebruik gemaakt van het heiblok. Door middel van analyse van de verkregen meetdata kan er een schatting gemaakt worden van het draagvermogen van de geteste paal. De betrouwbaarheid van de uitkomst van deze belasting hangt echter erg af van de ervaring van degene die de meetresultaten interpreteert en heeft vanwege de hoeveelheid aannamefactoren een redelijk grote foutmarge.

0182 517 550