DSC 0207

Heitoezicht

In het kader van risicomanagement en kwaliteitscontrole is gespecialiseerd toezicht op de funderingswerkzaamheden van een bouwproject al vele jaren een niet meer weg te denken onderdeel van het bouwproces.

Het vak van gespecialiseerd toezichthouder funderingstechnieken (vaak aangeduid als heiopzichter) is begin jaren 80 van de vorige eeuw ontstaan toen onze oprichter, de heer C.A. Brem, zijn eigen bedrijf startte. Er bestonden toen wel bedrijven die zich bezig hielden met het verrichten van toezicht op het bouwproces in zijn totaliteit, maar geen van deze bedrijven was echt gespecialiseerd in alle facetten van het heiproces.

De term heitoezicht is inmiddels een begrip geworden maar “dekt niet meer geheel de lading” omdat er de afgelopen decennia zeer veel verschillende paalsystemen op de markt zijn verschenen waaraan geen heiblok meer te pas komt!

Onze werkwijze bij heitoezicht

Onze toezichthouders beschikken over grondige kennis van diverse systemen zodat zij, net als bij geheide paalsystemen, gericht toezicht kunnen houden op de kwaliteit van de uitvoering ervan. Elke dag rapporteren zij via heistaten en dagstaten de werkzaamheden aan de klant c.q. constructeur. Bij calamiteiten wordt uiteraard direct telefonisch overleg gepleegd.

Omdat ieder project zijn specifieke moeilijkheden kent maar het ene project wel ingewikkelder kan zijn dan het andere project, hebben wij ook niveauverschil aangebracht in onze dienstverlening. Voor elk niveau toezichthouder geldt echter wel dat deze proactief zijn werk dient te verrichten, wat inhoudt dat eventuele problemen, voor zover mogelijk, vooraf gesignaleerd worden. Deze proactieve werkwijze resulteert in een faalkostenreductie en een lager risicoprofiel.

Om te kunnen waarmaken wat we de klant beloven, besteden wij continu aandacht aan opleiding (VCA, CGF 1 en 2, interne technische cursussen e.d.) en training (persoonlijke ontwikkelingsplannen, BHV e.d.) van ons personeel. Daarnaast worden alle werkzaamheden vanuit het veld op kantoor verzameld, gecontroleerd en aan de klant gerapporteerd. Aan het eind van het project worden alle data en verslagen verzameld, in een “as-built” rapportage verwerkt en in tweevoud naar de klant verzonden. Een dergelijke rapportage kan eventueel ook geheel digitaal verzorgd worden.

heitoezicht

Voorbeelden van paalsystemen waarbij wij toezicht verrichten zijn:

 • Prefab betonpalen
 • Vibropalen
 • Vibro-combipalen
 • Mortel-schroefpalen
 • (Deels) grond-verdringende boorpalen (DPA, BoVi, Tubex, Fundex, HekPaal e.d.)
 • Grote diameter boorpalen
 • Grout injectie palen
 • Boor-combipalen
 • Stalen buispalen
 • Fluïdatiepalen

Naast deze paalsystemen houden wij ook toezicht bij:

 • Damwanden
 • Palenwanden
 • Diepwanden
 • Soil-mix wanden
 • Ankers (grout-, leeuw- en strengankers), zowel aanbrengen, testen als afspannen
 • Voorboren
 • Sloopwerkzaamheden
 • Grondwerkzaamheden (ontgravingen, aanvullingen, kabel- en leidingtracés e.d.)

Naast onze activiteiten op de bouwlocatie verzorgen wij eveneens op maat gesneden in-company trainingen, cursussen en lezingen over ons vakgebied. Heeft u hier interesse in, neem hiervoor dan geheel vrijblijvend contact op met de heer A. Moonen (A.Moonen@brem.nl of 06-51802652).

0182 517 550