Glasvezel monitoring

Monitoringssystemen waarbij gebruik gemaakt wordt van glasvezeltechnologie zijn de laatste jaren sterk in opkomst. Deze technologie staat bekend onder de naam optische sensor technologie (fiber optic sensing) en wordt steeds vaker toegepast, ook in zware omstandigheden zoals de bouw. Het werkingsprincipe van optische sensoren is er op gebaseerd dat lengteverandering van een glasvezel tot gevolg heeft dat de eigenschappen van licht veranderen als dit door de vezel heen gaat of weerkaatst wordt. Hiervoor zijn inmiddels een reeks van “ondervragingstechnieken” beschikbaar.

Wij voeren een tweetal verschillende meetmethodes voor toepassingen van deze meettechniek. De ene is vooral geschikt voor het monitoren van gedrag van een bepaalde constructie (statisch en dynamisch) en de andere is specifiek toepasbaar bij het monitoren van fenomenen zoals vervorming en temperatuursverandering gedurende lange tijd en verdeeld over lange trajecten.

Voorbeelden van te meten parameters zijn:

 • Temperatuur
 • Rek
 • Kracht
 • Trillingen
 • Vervorming
 • Verplaatsing

Voordelen ten opzichte van reeds lang bestaande technieken zijn:

 • Zeer hoge meetnauwkeurigheid (+/- 0,002 mm)
 • Explosievrij
 • Geen last van zwerfstroom
 • Zeer lange levensduur, betrouwbaar
 • Geen verstoring te meten object door zeer kleine afmetingen
 • Makkelijk te automatiseren

Inzet van dit type monitoringssystemen vindt plaats in sectoren als:

 • Petrochemie
 • Bouw (gebouwen, bouwkuipen)
 • Infrastructuur (bruggen, tunnels, kademuren)
 • Geotechniek
 • Energie

Voorbeelden van toepassingen zijn:

 • Structural Health Monitoring (SHM)
 • Smart structures
 • Bewaken van pijpleidingen (deformatie en lekkage)
 • Monitoren van dijken en andere grondlichamen (deformatie en lekkage)
 • Meten van ankerkrachten en paalbelastingen

Voor een impressie van de mogelijkheden van onze glasvezel monitoring kunt u navolgende animatie bekijken:

Impressie van de mogelijkheden van onze glasvezel monitoring

Door toepassing van deze meettechniek zal de toekomst op het gebied van gebouw- en rail/infrabeheer drastisch veranderen. De benadering van onderhoud zal voortaan geschieden op basis van uit het te monitoren object verkregen informatie, in plaats van op vooraf bepaalde intervallen. Tevens zal de veiligheid van een constructie toenemen omdat, veel beter dan nu het geval is, direct zichtbaar en aantoonbaar is wat de huidige staat van een constructie is.

Welk systeem voor u de juiste meetoplossing is, is afhankelijk van een groot aantal factoren. Wij maken graag een persoonlijk afspraak met u om de verschillende mogelijkheden met u door te nemen.

0182 517 550