deformatiemeting

Monitoring

Op het gebied van toezicht tijdens de funderingsfase van een project is Brem Funderingsexpertise B.V. al vele jaren een begrip in Nederland. Vanwege onze specifieke kennis van, en jarenlange ervaring in, dit vakgebied hebben wij inmiddels ook grondige kennis van overlast voor de omgeving door deze werkzaamheden en hoe hier eventueel mee omgegaan kan worden. Om deze overlast te kunnen kwantificeren verzorgen wij naast gespecialiseerd toezicht eveneens een grote verscheidenheid aan monitoring.

Metingen die in dit kader door ons verricht worden zijn o.a.:

Bovenstaande metingen hebben voornamelijk betrekking op het in kaart brengen van overlast c.q. hinder voor de omgeving van een bouwproject.

Wij verzorgen eveneens metingen welke de kwaliteit van een fundering in kaart brengen. Hierbij valt te denken aan:

Voor alle hierboven genoemde activiteiten geldt, net als voor het door ons verrichte toezicht, dat onze onafhankelijkheid garant staat voor een eerlijk oordeel! Klik voor een nadere toelichting op de desbetreffende meting. Het merendeel van de metingen die wij verrichten om hinder en/of schade voor de omgeving in kaart te brengen kunnen door ons ook volautomatisch uitgevoerd worden in complete meetnetwerken. Zie voor meer informatie hierover de pagina monitoring netwerken op deze website.

0182 517 550