Funderingsonderzoek

Wat houdt een funderingsonderzoek in?

In toenemende mate worden, vanwege het niet meer voldoen aan huidige (gebruikers) eisen, panden grondig gerenoveerd. Hierbij worden deze panden geheel “gestript” en wordt er voor de nieuwbouw alleen nog maar gebruik gemaakt van de draagconstructie van het oude pand.

In dit soort situaties is het vaak wenselijk om in de planningsfase een onderzoek te verrichten naar de kwaliteit van de bestaande fundatie. Dergelijk onderzoek wordt ook verricht in gevallen waar men twijfelt aan de kwaliteit van een fundering omdat er verzakking of schade is ontstaan (bekende oorzaak hiervan is bijvoorbeeld paalrot van houten palen).

Wij voeren dergelijk onderzoek uit waarbij er op representatieve locaties gaten gegraven worden voor een visuele inspectie van de funderingselementen. In deze gaten wordt tevens de hardheid van de houten funderingselementen bepaald met behulp van een Pilodon hardheidsmeter. Daarnaast voeren wij een lintvoegwaterpassing uit teneinde de scheefstand van de woningen te kunnen bepalen.

Van alle aangetroffen zaken worden de details vastgelegd middels digitale foto’s en het geheel wordt uitgebreid omschreven en aangeleverd in een duidelijke rapportage.

0182 517 550