Deformatiemetingen

Deformatiemeting

Wat is een deformatiemeting?

Als er in de buurt van bestaande constructies (woningen, bruggen, spoorwegen, dijklichamen, etc.) wordt gebouwd, bestaat het risico dat deze constructies kunnen vervormen door de bouwactiviteiten. Zo kan er bijvoorbeeld verzakking onstaan. Om op tijd in te kunnen grijpen als er schade ontstaat, is het belangrijk om een deformatiemeting mee te nemen in het risicomanagement van uw bouwproject.

Deformaties (zowel horizontaal als verticaal) kunnen leiden tot (structurele) schade. De term deformatiemetingen is een overkoepelende woord voor de verschillende soorten metingen die gebruikt worden om vervormingen in de omgeving van de bouwlocatie te registreren.

Brem Funderingsexpertise denkt met u mee om de metingen zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Het aantonen van het uitblijven van deformaties kan werkprocessen bespoedigen. Bij vervormingen kunnen werkprocessen (heien palen, intrillen damwand, ontgravingen, (voor-)belastingen) worden aangepast zodat verdere schade wordt voorkomen.

Om eventuele vervormingen te registreren wordt op deze objecten meetpunten aangebracht welke regelmatig worden ingemeten. Deze deformatiemetingen in X, Y en Z richting, kunnen zowel geautomatiseerd continue als handmatig worden uitgevoerd.

deformatiemeting

Welke meetmethode gebruiken wij?

De apparatuur en de methoden van het meten van vervormingen zijn zeer divers en moeten worden toegespitst op de aard van de te verwachten vervormingen. Brem Funderingsexpertise beschikt over de kennis en landmeetkundige apparatuur om vervormingen tot micron-niveau te meten en te registreren. Hierbij maken we bijvoorbeeld gebruik van geavanceerde waterpas- en waterpassings technologie.

De systemen kunnen worden uitgerust met (automatische) alarmeringen waarbij door middel van e-mail of sms een alarm wordt verstuurd op het moment waarop een vooraf opgegeven alarm-of grenswaarde wordt overschreden.

Welke apparatuur gebruiken wij?

De innovatieve apparatuur welke door Brem Funderingsexpertise kan worden ingezet zijn ondermeer: tachymeters, inclinometers, tiltmeters, zettingsslangen (liquid level sensoren), rekstroken (optisch en elektronisch, glasvezelsensoren enz.

Referentieproject deformatiemeting

0182 517 550