IMG 0857

Advisering

De combinatie van theoretische kennis en opgebouwde praktische ervaring maakt het mogelijk middels onze onafhankelijke advisering “bruggen” te slaan tussen de ontwerpende en de uitvoerende fasen. Met name bij complexe, vaak binnenstedelijke, projecten komt de vraag naar onze advisering het meest tot zijn recht.

 • Risicoanalyse
  Toetsing van de praktische uitvoerbaarheid van funderingswerkzaamheden i.c.m. met risicoverhogende omgevingsfactoren.
 • Second opinion
  Analyse en eventuele alternatieven op het gegeven funderingsadvies.
 • Inbreng specifieke kennis uitvoeringsproblematiek
  In een vroeg stadium (VO- en/of DO-fase, tender stadium en/of selectie stadium onderaannemer (funderingsbedrijf) door aannemer) uitvoeringstechnische kennis inbrengen in de “driehoek” constructeur, geotechnisch adviseur en funderingsexpert. Door in deze stadia deze drie expertises te combineren zullen faalkosten in de uitvoeringsfase gereduceerd worden.
 • Monitorings- en/of werkplan
  Advies, ontwerp en uitvoering betreffende monitoring van overlast en schade van de omgeving.
 • Aanbesteding
  Kostenanalyse voor het project betreffende grondonderzoek, hei-, boor- en grondwerk.

Bovenstaande adviseringsdiensten dragen bij aan het optimaliseren van de prijs-/kwaliteitverhouding van een fundering (reële kostprijs voor de uitvoering, het voorkomen van onnodige meerkosten tijdens de uitvoering en een zo kort mogelijke uitvoeringstijd).

0182 517 550