Disclaimer en auteursrecht

Aansprakelijkheid

Deze website van Brem Funderingsexpertise is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat en verstrekt. Brem Funderingsexpertise en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, ook niet voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende programmatuur op de website en ook niet voor – ander – schadeveroorzakend gebruik van de website.

Koppelingen

Aan deze website kunnen, door middel van hyperlinks, websites van anderen verbonden zijn. Daardoor kan Brem Funderingsexpertise u aanvullende informatie verstrekken. Brem Funderingsexpertise en haar werknemers zijn niet verantwoordelijk voor de op deze wijze met haar website verbonden websites.

Toepasselijk recht

Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht. Brem Funderingsexpertise heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer en het privacystatement geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden direct nadat deze – op de website – zijn gepubliceerd.

Auteursrecht

De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo’s, grafische elementen en software is eigendom van Brem Funderingsexpertise of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brem Funderingsexpertise.

0182 517 550