Referentie

Deformatiemetingen aan het spoor

In Rijswijk is aannemerscombinatie De Vries Werkendam/Van den Biggelaar bezig de oevers langs het Rijn-Schiekanaal en de Haagse Trekvliet te vervangen. Dit betreft een stuk oever tussen Rijswijk en Delft met een lengte van meer dan 5,5 kilometer. De oever vervanging bestaat o.a. uit het verwijderen van de oude houten beschoeiingsplanken en het aanbrengen van nieuwe stalen damwandplanken. Brem heeft van de aannemerscombinatie de opdracht verkregen voor het verrichten van bouwkundige vooropnames en het uitvoeren van trillings- en deformatiemetingen.

De bouwkundige vooropnames zijn inmiddels allemaal uitgevoerd en de trillings- en zettingsmetingen zijn op dit moment in volle gang. Over enkele weken start men met de oeverwerkzaamheden langs de Delftweg waarbij naast de belendingen ook het aanwezige dubbelspoor van de tram, alle bijbehorende infrastructurele objecten (abri’s, bovenleidingmasten, straatkasten etc.) en het wegdek van de Delftweg op deformaties gemonitord dient te worden. Vanwege de enorme dichtheid van de meetpunten aan het spoor (in totaal ca. 4.000 meetpunten verdeeld over het gehele traject) zijn wij deze week al begonnen met het aanbrengen van de richtmerken op het tramspoor zodat alle nulmetingen voor aanvang van de werkzaamheden afgerond zullen zijn.

De trillingsmetingen worden uitgevoerd met trillingsmeetsystemen waarbij de meetdata via een online portal ontsloten wordt. Tevens worden via deze portal eventuele alarmmeldingen verzonden naar diverse betrokkenen wanneer er een grenswaarde overschreden wordt.

De deformatiemetingen worden uitgevoerd met een Trimble SPS700 Robotic Total Station gecombineerd met het nieuwste type veldboek, de Trimble TSC7, waarop tevens de nieuwste software van Trimble is geïnstalleerd. Op het spoor worden ca. 4.000 reflecterende aluminium richtmerken aangebracht en de deformatiemetingen van de Delftweg zelf worden uitgevoerd middels een 360° prisma op in het asfalt aangebrachte zgn. asfaltnagels.

De oeverwerkzaamheden zullen naar alle verwachting ca. 6 maanden in beslag nemen, maar de deformatiemetingen dienen na afronding van de werkzaamheden nog minimaal een half jaar doorgezet te worden.

0182 517 550