Betonsterkte onderzoek

Waarom betonsterkte onderzoek?

In veel gevallen is het belangrijk om de druksterkte van beton te bepalen m.b.v. een betonsterkte onderzoek. De resultaten van dergelijke onderzoeken geven uitsluitsel of de sterkte van het gebruikte beton voldoet aan de vooraf opgegeven specificaties. Deze controle wordt standaard uitgevoerd bij in-de-grond-gevormde paalsystemen omdat hierbij vloeibaar beton wordt gebruikt en er vanwege een grote verscheidenheid aan oorzaken ontmenging van het beton kan optreden, wat uiteraard schadelijk is voor de sterkte van de constructie.

Wanneer doen we betonsterkte onderzoek?

Conform de NEN-NVN 6724 (Voorschriften Beton – In de grond gevormde funderingselementen van beton of mortel) dient bij 5% van het totaal aantal palen, met een minimum aantal van 6 stuks, een betonsterkte onderzoek uitgevoerd te worden. Hiervan kan uiteraard afgeweken worden indien er afwijkingen geconstateerd worden. Vaak laat men de toezichthouder, die op de hoogte is van eventuele afwijkingen, bepalen van welke palen er kernen geboord dienen te worden.

Onze werkwijze

Standaard boren wij kernen met een diameter van 10 cm en een lengte van ca. 25 à 30 cm. Bij voorkeur bevindt zich in de kern geen ijzer van de in de paal aangebrachte wapening. Na het boren worden de kernen middendoor gezaagd en beide delen worden gemerkt met het desbetreffende paalnummer. Het ene deel wordt gebruikt om de zgn. “vroegsterkte” (ca. 7 dagen na de stort) van het beton te bepalen en het andere deel wordt gedurende 21 dagen in een bak met water ondergedompeld om uit te harden, waarna de eindsterkte (officieel na 28 dagen) van het beton bepaald wordt. Beide resultaten worden opgenomen in een rapportage.

Het bepalen van de druksterkte geschiedt conform de NEN-EN 12504-1, “Beproeving van beton in constructies – Deel 1: Boorkernen – Monsterneming, onderzoek en bepaling van de druksterkte” en CUR-Aanbeveling 74, “Onderzoek aan de betonconstructie, Onderzoek naar de druksterkte”.

Het gehele proces, van het boren van de kernen tot het verstrekken van de meetgegevens in een rapportage, wordt door ons verzorgd.

0182 517 550