Zettingsmetingen

De aanduiding zettingsmeting is een algemeen begrip en beslaat in de regel de hieronder genoemde methoden voor het meten van zakkingen en/of vervormingen. Al deze methoden hebben uiteraard zo hun voor- en nadelen. Op basis van projectspecifieke eisen/gegevens (o.a. duur van de meting, vereiste nauwkeurigheid, frequentie van meten e.d.) dient uit de onderstaande mogelijkheden een keuze gemaakt te worden.

Nauwkeurigheidswaterpassing

Met de aanduiding zettingsmetingen worden metingen bedoeld waarmee de zakking van een object in relatie tot de tijd vastgelegd wordt. Deze metingen kunnen op verschillende manieren uitgevoerd worden. De meest eenvoudige en tevens meest nauwkeurige methode is die met een digitaal waterpasinstrument. Met behulp van dit instrument kan bijvoorbeeld het verloop van een lintvoeg in een gemetselde muur gemeten worden. Tevens is het mogelijk om op een aantal locaties “meetbouten” aan te brengen en deze m.b.v. een zgn. meetbaak in te meten t.o.v. een vast punt in de omgeving. Van belang is wel dat dit vaste punt niet beïnvloed mag worden door de werkzaamheden waarvoor de metingen uitgevoerd dienen te worden. Zettingsmetingen die met een digitaal waterpasinstrument uitgevoerd worden, worden ook wel nauwkeurigheidswaterpassingen genoemd. Wij beschikken over apparatuur die de zettingen kunnen monitoren met een nauwkeurigheid van 0,3 mm.

Lintvoegmetingen

Een lintvoegmeting heeft als doel de zakkingsverschillen in de gevel te bepalen welke sinds de bouw van het pand zijn opgetreden. De mate van het zakkingsverschil geeft een eerste globale indicatie voor de kwaliteit van de fundering. Bij een lintvoegmeting wordt de gevel ingemeten vanaf meerdere vaste punten. Vaste punten kunnen bijvoorbeeld; de lintvoeg van de gevel zijn, of de hoeken van raamkozijnen. Van deze punten mag men er vanuit gaan dat deze horizontaal t.o.v. elkaar lagen wanneer het pand gebouwd werd. Bij een hoogteverschil tussen de vaste punten kan men spreken van scheefstand. Voor het uitvoeren van lintvoegmetingen gebruiken wij dezelfde apparatuur als bij de eerder genoemde nauwkeurigheidswaterpassing.

Deformatiemeting

Naast de meetmethode m.b.v. het waterpasinstrument is het ook mogelijk om meetstickers of prisma’s op de te meten objecten aan te brengen en deze in te meten met een total-station. Dit apparaat meet deze punten in drie richtingen in, daar waar een waterpastoestel alleen maar verticale verplaatsingen kan waarnemen. De nauwkeurigheid van een total-station is echter wel lager dan die van een digitaal waterpasinstrument. Zettingsmetingen die met een total-station uitgevoerd worden, worden ook wel deformatiemetingen genoemd. Met de nieuwste typen total-stations, de zgn. robotic total-stations, is het ook mogelijk een standaard opstelling te creëren voor langdurige metingen. We hebben op de deformatiemeting pagina nog meer informatie

Monitoringsnetwerk

De meest uitgebreide methode voor het monitoren van zettingen, is d.m.v. een netwerk van sensoren welke op de te monitoren objecten aangebracht worden. Dit kan zowel door middel van Liquid-Level metingen als glasvezelmetingen

Liquid-Level metingen

Deze sensoren zijn uitgerust met een vloeistof reservoir dat via een slang in verbinding staat met een referentiereservoir dat opgesteld wordt op een locatie die niet beïnvloed wordt door de werkzaamheden. Het principe van deze meetmethode berust op de Wet van de communicerende vaten. Wanneer een meetpunt zakt, zal de druk van de vloeistof in de sensor toenemen. Deze druktoename wordt vertaald naar een zettingsmaat. Hoewel het systeem gevuld is met een vloeistof, stroomt er geen vloeistof door de leidingen indien een punt zakt maar wordt de toename van de vloeistofdruk zeer nauwkeurig gemeten. Hierdoor heeft dit systeem een veel snellere responsetijd dan de traditionele vloeistof waterpassystemen. De registratie-unit kan de meetgegevens direct verzenden zodat de meetgegevens real-time bekeken kunnen worden op het internet.

Glasvezel metingen

Glasvezel metingen betreft de meest innovatieve en nauwkeurige meetmethode voor het monitoren van o.a. vervorming. Klik hier voor informatie met betrekking tot de mogelijkheden van glasvezelmonitoring.

Alle hiervoor genoemde methoden van zettingsmetingen worden door ons uitgevoerd. De locatie van de werkzaamheden, de omvang van de werkzaamheden, de vereiste nauwkeurigheid en de duur en frequentie van monitoring van de zettingen zijn o.a. bepalend voor het gegeven welke methode het meest geschikt is voor uw project. Voor elke situatie kunnen wij u in elk geval een passende aanbieding doen toekomen.

0182 517 550