Monitoring netwerken / Structural Health Monitoring (SHM)

Wij leveren al jaren zeer uitgebreide monitoringssystemen waarmee de staat van een gebouw, een kunstwerk of geotechnisch project (dijk, aardebaan, palenmatras) permanent gemeten en bewaakt kan worden.  Alleen meten is uiteraard niet voldoende, de gemeten data moet eveneens direct beschikbaar zijn voor (geautomatiseerde) interpretatie en de software moet tevens voorzien zijn van een alarmeringsmodule (signalerings- en/of alarmwaarden). Dergelijke systemen worden steeds vaker aangeduid met de term SHM systemen; oftewel Structural Health Monitoring systemen.

Doel van SHM

 • Continue bewaking van de constructieve veiligheid van objecten
 • Wijzigen onderhoudsintervallen
 • Herkennen en reduceren van gevaarlijke situaties
 • Geen onnodige afsluitingen bruggen/viaducten e.d.
 • Projectbewaking
 • Monitoring maatgevend voor voortgang werkzaamheden (bijv. ophoogslagen)
 • Monitoren van invloed werkzaamheden op omgeving
 • Toetsing van theoretische modellen aan de praktijk; aanpassingen/verificatie rekenmethoden
 • Bepalen van invloed (veranderende) omgevingsfactoren op de bestaande constructie
 • Praktijkproeven (afnametests, proefbelastingen e.d.)

Dit soort monitoringsnetwerken kunnen opgebouwd worden uit elektrische componenten, maar in toenemende mate worden dergelijke systemen ook ontworpen op basis van optische technieken, door middel van glasvezelmonitoring.

Elektrisch

Traditioneel worden SHM systemen ontworpen op basis van elektrische opnemers, sensoren en meetapparatuur. Hierbij zorgt een centrale datakabel voor voeding en datatransmissie tussen de sensoren en de centrale verwerkingsunit. Bekende sensoren in dergelijke netwerken zijn rekstrookjes, diverse drukopnemers, inclinometers, versnellingsopnemers, maar ook Robotic Total Stations e.d. Dergelijke monitoringssystemen hebben wij vooral toegepast bij grootschalige renovatieprojecten en binnenstedelijke ontwikkeling.

Optische / glasvezel metingen

Bij optische metingen maakt men gebruik van veranderende eigenschappen van licht. Onder invloed van  rek of krimp van de optische vezel veranderen factoren als demping, weerkaatsing en frequentie (bij licht is dit kleur). Het doel van de meting bepaalt de keuze van het type sensor en dus ook van het type “uitleestechniek” van de vezel.
In de basis wordt er middels glasvezelmetingen altijd een meting gedaan van (verschil)spanning (rek), uitgedrukt in microstrain (1 microstrain = 0,001 mm/m), maar door de continue voortgang in ontwikkeling van optische sensoren kunnen hieruit zeer nauwkeurig dezelfde parameters (en meer) afgeleid worden dan welke eveneens middels elektrische sensoren te meten zijn.

Voordelen van het toepassen van optische meettechnieken zijn:

 • Ongevoelig voor elektromagnetische straling (dus geen ruis)
 • Ongevoelig voor bliksem inslag of elektrische ontlading
 • Materiaal is niet elektrisch geleidbaar dus gemakkelijk buiten en/of onder water toepasbaar
 • Vonkvrij dus zeer goed toepasbaar in explosie veilige situaties
 • Zeer groot meetbereik (enkele 10-tallen kilometers zonder signaalversterking)
 • Zeer lange levensduur, vrijwel geen slijtage
 • Kleine inbouwmaten, geen verstoring originele constructie

Klik hier voor meer informatie omtrent glasvezelmonitoring.

Wij kunnen voor u monitoringssystemen ontwerpen en installeren voor het monitoren van:

 • (Water)spanning / kracht / belasting
 • Rek
 • (Grond-)druk
 • Verplaatsing (zetting / deformatie) (X, Y, Z; hellingsmetingen)
 • Trillingen / versnellingen
 • Geluidmetingen
 • Scheurwijdte
 • Betonsterkte ontwikkeling
 • Detectie wapening corrosie in beton
 • Temperatuur
 • Lekdetectie van leidingen
 • Vochtigheid (ook in materialen als beton) / neerslag

Brem Funderingsexpertise B.V. beschikt over de know-how om voor elke toepassing de juiste materialen (elektrisch of optisch) te selecteren en te combineren tot een turn-key totaal oplossing.

0182 517 550