Inclinometingen

Wat is een Inclinometing?

Inclinometingen, ook wel hellings(hoek)metingen genoemd, worden toegepast om horizontale verplaatsingen in de bodem te monitoren. Veelal worden dit soort metingen uitgevoerd bij aanzienlijke hoogte verschillen tussen het maaiveld en een (toekomstige) uitgegraven bouwput. De metingen kunnen uitgevoerd worden in speciale inclinometercasings (deze worden aangebracht d.m.v. een boor- of sondeerwagen) of in stalen kokerprofielen (variërend van uitwendig vierkant 40 mm t/m uitwendig vierkant 70 mm) welke bijvoorbeeld tegelijk met een damwand op diepte worden gebracht. In dit laatste geval kan bijvoorbeeld het “uitbuigen” van een damwand tijdens ontgraven van de bouwkuip gemonitord worden.

Horizontale verplaatsingen van het grondmassief kunnen grote schade tot gevolg hebben voor de omgeving (denk aan verzakkingen, paalbreuk bestaande panden, dijkdoorbraak, scheuren leidingen e.d.) maar ook voor de te realiseren nieuwbouw (“de kelder past niet meer in de damwandkuip!”).

Technische specificatie:

  • Profieldiameter inwendig min. 48 mm
  • Profieldiameter inwendig max. 83 mm
  • Max. diepte 30 mtr.
  • Systeem nauwkeurigheid ca. 2 mm (op 25 m)
  • Maximale hellingshoek 30º
  • Lengte sensor 500 mm
0182 517 550