Nieuws

Brem Rioleringsexpertise ?!

Een riolering is geen fundering, dat mag duidelijk zijn, maar toch kunnen wij van toegevoegde waarde zijn bij sommige problemen met rioleringsstelsels. Navolgend leest u hoe wij dit met onze rioolmonitoring kunnen zijn.

Optische monitoring

Brem Funderingsexpertise BV voert sinds enkele jaren metingen uit waarbij gebruik gemaakt wordt van innovatieve optische sensoren, ook wel glasvezelsensoren genoemd. Deze zeer nauwkeurige optische sensoren hebben een groot aantal voordelen t.o.v. traditionele sensoren. Eén van die voordelen is dat de sensorkabel en sensoren zeer goed onder water gebruikt kan/kunnen worden. Dit komt doordat het meetprincipe niet gebaseerd is op elektriciteit, maar op de veranderingen van de eigenschappen van licht. Anders gezegd, er is dus geen risico op kortsluiting bij beschadiging van de kabel/sensor.

Bestaande riolering

Recentelijk hebben wij in opdracht van een grote gemeente een optische sensorkabel geïnstalleerd in bestaande rioleringsbuizen. De opdrachtgever wil graag inventariseren welke aansluitingen van het riool nog gebruikt worden en welke niet, maar uitwendige visuele inspectie van het riool is niet mogelijk omdat het riool in een sloot ligt. Daarnaast is het riool waarschijnlijk op sommige plaatsen lek, waardoor het continu vol met (sloot-)water staat. Hierdoor is inwendige visuele inspectie m.b.v. een camerasysteem eveneens onmogelijk.

Rioolmonitoring

Door over een lengte van ca. 700 meter een sensorkabel in het riool aan te brengen, kan nu over de gehele lengte van dit traject, met een meetinterval van ca. 1 meter, de temperatuur van het rioolwater gemeten worden. Met de optische sensoren wordt een zeer hoge meetnauwkeurigheid van ca. 0,1 °C behaald. Door deze meting continu uit te voeren wordt goed inzichtelijk op welke locaties het water het riool binnenkomt. Bij het langere tijd uitvoeren van deze metingen worden hierdoor alle gebruikerslocaties zichtbaar en door de meetresultaten aan weerdata en grondwaterstanden te koppelen wordt ook informatie verkregen over de plekken waar het riool lek is. De meetdata wordt via een webapplicatie beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever zodat deze vrijwel realtime inzichtelijk heeft wat de temperatuurontwikkeling in het riool is.

Op dit project is de meetunit in het midden van het te meten tracé opgesteld. Op onderstaande grafiek is de temperatuurdata zichtbaar van het linker- en het rechtertracé (t.o.v. de meetunit). Deze meetdata wordt 1 x per minuut ververst zodat de ontwikkeling van de temperatuur van het rioolwater op de voet gevolgd kan worden.

Optische monitoring - rioolmonitoringOp dit project is dus het nauwkeurig meten van temperatuur van belang, maar op een vergelijkbare manier zijn ook rekken zeer goed met optische sensoren te meten. Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden van optische monitoring.

Wanneer u denkt dat deze sensortechnologie wellicht een oplossing is voor een vraagstuk waarmee u geconfronteerd wordt, kunt u ons bereiken met behulp van ons contactformulier of bellen op 0182-689312.

Glasvezelmonitoring - riool

0182 517 550