Nieuws

Heibesprekingen

Heibesprekingen, niet uitgevonden door Brem Funderingsexpertise….. maar wel geperfectioneerd!

Dat de naam Brem als een huis staat in de wereld van het (hei-)toezicht is natuurlijk te danken aan al die Brem toezichthouders die elke dag weer, in weer en wind, naast de stellingen staan. Zij stonden voornamelijk door heel Nederland, maar tegenwoordig ook steeds meer internationaal hun toegevoegde waarde te bewijzen. Het (hei-)toezicht doen we echter al decennia. Af en toe schoven we aan bij een heibespreking die geïnitieerd werd door een aannemer of opdrachtgever waarbij zij dan meestal een lijstje hadden wat zij vervolgens puntsgewijs afliepen.

Om voldoende informatie te krijgen om het toezicht goed uit te kunnen voeren, had Brem bij de rondvraag vaak nog veel aanvullende vragen. Dit was de drijfveer om medio het jaar 2000 onze eigen onderlegger te maken voor de heibesprekingen, destijds nog in papiervorm. Na de introductie van onze eigen onderlegger zagen we al snel de trend ontstaan dat de aanwezigen voorstelde dat wij als Brem de heibespreking zouden voorzitten. Om dit verder te optimaliseren besloten wij de heibesprekingen al tijdens de bespreking op een laptop te notuleren omdat dit doeltreffender was en, een mooie bijkomstigheid, professioneler overkwam. In het begin betrof het voornamelijk heibesprekingen over prefab en Vibropalen. De markt begon echter ook steeds meer de toegevoegde waarde van toezicht bij boorpalen in te zien. Deze marktontwikkeling zorgde ervoor dat we ook de onderlegger voor de (hei-)bespreking voor geboorde paalsystemen ontwikkelde, zowel grondontspannend als grondverdringend. Kort daarna werd daar nog een onderscheid aan toegevoegd; met of zonder groutinjectie.

We merken dat onze klanten niet alleen blij zijn met het feit dat Brem de heibespreking voorzit en notuleert, maar ook dat wij door onze praktijkervaring (met zowel heiwerkzaamheden als boorwerkzaamheden en monitoring) al tijdens de bespreking een toegevoegde waarde zijn met betrekking tot aanvullende adviezen. Het voordeel is dat er ten tijde van de heibespreking vaak nog voldoende tijd over is om alles op de rails te krijgen om gedegen te kunnen starten met de funderingswerkzaamheden. Dit voorkomt (dure) stagnatie tijdens de uitvoering van het aanbrengen van de fundatiepalen.

Tegenwoordig staan er dagelijks heibesprekingen in onze planning met als record, tot nu toe, 6 heibesprekingen op één dag. De laatste bespreking die wij geïntroduceerd hebben, door vraag vanuit de markt, is de (hei-)bespreking voor baretten en deze is toegepast op het project “OCC” te Den Haag.

0182 517 550