Nieuws

Stationaire geluidmetingen

Begin 2012 heeft Brem Funderingsexpertise BV een drietal stand-alone meetopstellingen aangeschaft voor het meten van (bouw)geluid. Voorheen was het in veel gevallen alleen mogelijk een (kostbare) bemande meting uit te laten voeren omdat de meetapparatuur niet geschikt was voor het onbeheerd achterlaten van de kwetsbare apparatuur op een meetlocatie. Tevens diende de meting vaak lang doorgezet te worden (van 7:00 uur tot 19:00 uur) om een langetijdgemiddelde (LAeq) over de gehele dagperiode te verkrijgen. Dit gemiddelde dient bepaald te worden om te kunnen toetsen aan vigerende richtlijnen en wetgeving. De aankomende invoering van het nieuwe Bouwbesluit heeft eveneens (verregaande) gevolgen voor de productie en monitoring van bouwgeluid omdat hierin voor het eerst wettelijke grenzen hiervoor aangegeven worden.

De nieuwe meetsystemen voldoen aan de hoogste eisen (type 1 geluidmeter) en zijn gemonteerd in een robuuste ijzeren ombouw welke op verschillende manieren stevig aan een object verankerd kan worden. In de kast is tevens een modem ingebouwd waardoor de meetdata tijdens de uitvoering van de geluidmetingen op afstand uit te lezen is. Dit proces kan ook automatisch aangestuurd worden waardoor er een semi-continue meetopstelling gecreëerd wordt. De systemen zijn voorzijn van een accu zodat er een meetduur van 5 dagen gehaald kan worden zonder dat er voedingsspanning benodigd is. Voor een langere meetduur is het ook mogelijk de systemen aan te sluiten op netspanning van 220 Volt. Door deze aanschaf kan Brem Funderingsexpertise BV perfect inspelen op de behoeften van de klant, ook na de invoering van het nieuwe Bouwbesluit op 1 april 2012. Indien u meer informatie wenst over de inzet van deze systemen, verzoeken wij u vriendelijk hierover contact op te nemen met de heer Mark van Bezooijen van onze Monitoringsafdeling.

0182 517 550