Nieuws

VCA certificaat Brem Funderingsexpertise B.V.

Veiligheid in de bouw staat tegenwoordig hoog in het vaandel. Een van de grootste risico’s in de bouwsector ligt op het gebied van arbeidsgevaar (valgevaar, onveilige werkplek, onjuist gebruik persoonsbeschermende middelen). Ook bij Brem Funderingsexpertise B.V. staat veiligheid van haar werknemers op nummer 1 tijdens de uitvoering bij (bouw)projecten. Al onze toezichthouders en meettechnici zijn VCA-(vol) gecertificeerd en op de hoogte over de regelgeving en het veilig uitvoeren van hun werkzaamheden op de bouwprojecten.

Brem Funderingsexpertise voldoet aan het VCA certificaat wat hét bewijs is voor bedrijven dat zij voldoen aan de eisen in de VGM-Checklist Aannemers. Tevens is dit een algemeen inzetbaar en certificeerbaar systeem voor veiligheid in onze branche.

Deze week is Brem wederom door de periodieke keuring van TÜV Nederland gekomen. Deze keuring bevat een onafhankelijk onderzoek van de te keuren onderwerpen en geeft een objectief oordeel over de gesteldheid. Het VCA 1 certificaat is bedoeld om binnen Brem bewustzijn van risico’s en veiligheid te vergroten om zo het aantal ongevallen te verminderen met een positieve impact op de aansprakelijkheid van de bestuurder van onze organisatie.

VCA certificaat

0182 517 550