Referentie

Amphia Ziekenhuis te Breda

Amphia bouwt de komende jaren aan een nieuw en vernieuwd ziekenhuis, het Amphia ziekenhuis, aan de Molengracht in Breda. Er wordt gebouwd aan een toekomstbestendig, modern ziekenhuis, waar de hoogste kwaliteit zorg wordt aangeboden en veel aandacht is voor een hoog niveau van opleidingen. De nadruk ligt daarbij op het verlenen van complexe medisch specialistische zorg met persoonlijke aandacht voor patiënten en de mensen in hun omgeving.

Consortium Four Care (Van Wijnen, Trebbe, ENGIE Services en Unica) is in het najaar van 2016 begonnen met de bouw van het nieuwe Amphia Ziekenhuis. In september is de grond bouwrijp gemaakt en begin oktober tot en met de laatste week van 2016 hebben de hei- en boorwerkzaamheden plaatsgevonden.

Voorbij Funderingstechnieken heeft de opdracht ontvangen voor het aanbrengen van ca. 1565 prefab palen en ca. 321 grondverdringende boorpalen met groutinjectie. Dit is met maar liefst 4 heistellingen tegelijkertijd gebeurd waarvan 1 boorstelling. In opdracht van Four Care heeft Brem Funderingsexpertise zowel het heitoezicht als diverse monitoringsdiensten uitgevoerd op dit gigantische project.

Voor het gelijktijdige toezicht bij maar liefst 4 heistellingen is er gekozen voor de inzet van 2 heiopzichters i.c.m. 1 senior heiopzichter. Met de inzet van 3 ervaren toezichthouders, in samenwerking met de heiploegen van Voorbij, zijn de prefab- en boorpalen op dit project, met een deadline van 10 weken, ingebracht.

Monitoring

Na het vervaardigen van de palen, en voordat deze definitief worden opgenomen in de fundering, zijn de palen door Brem Funderingsexpertise akoestisch doorgemeten om de integriteit van de palen te bepalen. De combinatie van akoestische paalcontrole en heitoezicht voorkomt veel extra werk voor de opdrachtgever en resulteert in een snelle, relatief goedkope en kwalitatief goede afhandeling van veel voorkomende problemen op het gebied van paalfabricage.

Tevens is de druksterkte van de beton voor 12 palen bepaald met behulp van een betonsterkte onderzoek. De resultaten van dergelijke onderzoeken geven uitsluitsel of de sterkte van het gebruikte beton voldoet aan de vooraf opgegeven specificaties. Deze controle wordt standaard uitgevoerd bij in-de-grond-gevormde paalsystemen omdat hierbij vloeibaar beton wordt gebruikt en er vanwege een grote verscheidenheid aan oorzaken ontmenging van het beton kan optreden, wat uiteraard schadelijk is voor de sterkte van de constructie. Vaak laat men de toezichthouder, die op de hoogte is van eventuele afwijkingen, bepalen van welke palen er kernen geboord dienen te worden.

Amphia ziekenhuis

 

0182 517 550