Referentie

Begaanbaarheid bouwterrein te Rotterdam

AVR afvalverwerking BV gaat een uitbreiding realiseren van de AWT-hal te Rotterdam-Botlek. Bij de uitbreiding is sprake van een nieuwe hal (= AWT 2) en de uitbreiding van de overslag terminal middels een zogenaamde cycloon en een brug. De nieuwbouw is gesitueerd naast de bestaande AWT hal.

Terracon Funderingstechnieken is de onderaannemer welke het heiwerk gaat uitvoeren. De Vibropalen worden door middel van twee heistellingen tegelijkertijd ingebracht. Voorafgaand aan het opbouwen van de heistellingen, heeft Terracon aan Brem Funderingsexpertise gevraagd om handsonderingen uit te voeren om de begaanbaarheid van het bouwterrein te toetsen.

Begaanbaarheid bouwterrein

Het toetsen van de begaanbaarheid van een bouwterrein voeren wij doorgaans uit met een digitaal handsondeerapparaat; de Penetrologger. De Penetrologger is een veldwerkinstrument voor het meten van de indringingsweerstand van de bodem. De conus wordt op de sondeerstang geschroefd, die met een snelkoppeling aan de digitale krachtopnemer onder de Penetrologger wordt bevestigd. De conus wordt vervolgens langzaam en  gelijkmatig de bodem in gedrukt. De op het bodemoppervlak liggende dieptereferentieplaat reflecteert de signalen die worden uitgezonden door de interne ultrasone sensor. Hiermee wordt een nauwkeurige dieptemeting uitgevoerd. Tevens meet een geleidingssensor de vochtigheid van de ondergrond. Met deze gegevens wordt de draagkracht van de bovenlaag (ca. 80 cm) van de ondergrond bepaald.

Een vlak en draagkrachtig bouwterrein is van belang voor de begaanbaarheid van zowel (funderings-)machines als personen. De conditie van het bouwterrein is direct van invloed op de stabiliteit van het in te zetten materieel en op de arbeidsomstandigheden van het betrokken personeel. In verband met de reeds aanwezige heistellingen op het project, diende de uitvoering van de handsondering relatief snel te geschiedden. Binnen 24 uur na de aanvraag, was de klant in het bezit van de uitgewerkte rapportage met betrekking tot de begaanbaarheid van het bouwterrein.

Voor nadere informatie omtrent het uitvoeren van handsonderingen middels de Penetrologger, klik hier of neem geheel vrijblijvend contact op met 0182-517550.

 

Penetrologgen

0182 517 550