Referentie

Bezwijkproeven ankerpalen RijnlandRoute

Aannemerscombinatie Comol5 is medio augustus 2017 gestart met de bouwwerkzaamheden aan het eerste deel van het project “RijnlandRoute“. Het eerste deel van de RijnlandRoute bestaat uit de aanleg van de nieuwe provinciale weg tussen de A44 en de A4 bij Leiden, de N434, met o.a. een geboorde tunnel en aanpassingen aan de A4 en de A44.

Voor het verkeer naar het noorden of het zuiden bieden de snelwegen A4 en A44 voldoende capaciteit, maar de belangrijkste oost-westverbinding in dit gebied, de N206, kan het huidige verkeer niet aan. Hierdoor staan er regelmatig files in het gebied rond de N206. Om deze reden legt de Provincie Zuid-Holland in samenwerking met Rijkswaterstaat deze RijnlandRoute aan. Het eerste deel van de RijnlandRoute zal worden aangelegd door het samenwerkingsverband ‘Comol5’, bestaande uit Mobilis, Croonwolter & Dros, VINCI en DEME.

VAP-palen

Voor de realisatie van de toeritten van de tunnel in de N434 worden ankerpalen toegepast als funderingselement. Voor het ontwerp van de ankerpalen wordt uitgegaan van het toepassen van Voton Ankerpalen (VAP-palen), die door Voorbij Funderingstechniek worden aangebracht. VAP-palen worden vanaf het bestaande maaiveld geïnstalleerd door het hoogfrequent intrillen van een, aan de onderzijde met een verloren voetplaat afgesloten, dikwandige stalen hulpcasing. De hulpcasing wordt na het op diepte komen gevuld met water. Hierna wordt, na het afhangen van een GEWIankerstaaf, de hulpcasing trillend weer getrokken onder het gelijktijdig onder verhoogde druk vanaf de onderzijde injecteren van grout, waardoor een groutlichaam wordt gevormd.

Bezwijkproeven ankerpalen

In opdracht van Voorbij Funderingstechniek voert Brem Funderingsexpertise bezwijkproeven uit op 18 proefpalen, om zo de geotechnische houdkracht van deze ankerpalen in de aanwezige specifieke grondslag te bepalen. De berekeningen van de uiteindelijke funderingspalen/ankers zullen worden gebaseerd op uitgangspunten in relatie tot de geotechnische houdkracht, die middels deze proefbelastingen zijn vastgesteld. Er zijn 2 proefvelden voorzien, één aan de westzijde en één aan de oostzijde van de nieuwe tunnel.

Brem verzorgt de uitvoering van de bezwijkproeven en tevens de uitwerking van de testresultaten in samenwerking met Acécon. De bezwijkproeven worden uitgevoerd conform CUR handboek 236 en/of Eurocode NEN-EN ISO 22477-5 (2010) en omvatten naast de registratie van het kruipgedrag tevens een directe toetsing aan de vigerende normen. Na afloop van de proefbelastingen ontvangt de opdrachtgever een uitgebreide schriftelijke rapportage van de meetresultaten.

Bezwijkproeven RijnlandRoute

 

0182 517 550