Referentie

Bezwijkproeven stationsgebied Driebergen-Zeist

Files bij de spoorovergang, overvolle fietsstallingen en een te kort aan parkeerplekken. Belangrijke redenen om het stationsgebied Driebergen-Zeist flink aan te pakken. De Hoofdstraat loopt straks via een onderdoorgang voor het verkeer onder het spoor door. Het stationsgebied van Driebergen-Zeist wordt een compacte OV-knoop, waar al het verkeer goed doorstroomt.

Prorail heeft de opdracht voor de vernieuwing van het stationsgebied gegund aan BAM. Met de voorbereidende werkzaamheden is al een begin gemaakt. De contractsom bedraagt volgens Prorail circa 90 miljoen euro. Om dit megaproject te laten slagen, werkt Prorail nauw samen met de financiers: het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Utrecht en de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Het stationsgebied ligt tussen de plaatsen Driebergen en Zeist, maar bevindt zich in de gemeente Utrechtse Heuvelrug (waar Driebergen ook onder valt).

De bouwwerkzaamheden starten in 2017. Als alles volgens planning verloopt, is het nieuwe stationsgebied in 2021 klaar. Om een comfortabele reis te kunnen garanderen tijdens de bouwwerkzaamheden, realiseert BAM tijdelijke voorzieningen op het station.

BAM Infra Speciale Technieken heeft in het voortraject 12 stuks GEWI Ankerpalen gemaakt t.b.v. het uitvoeren van bezwijkproeven. Brem funderingsexpertise B.V. voert, samen met Acécon, de bezwijkproeven uit en verzorgt tevens de rapportage van de meetdata inclusief afleiding van de alpha t.

Brem kan tevens toezicht toezicht houden op het aanbrengen van de ankerpalen. Dit wordt in de genoemde CUR aanbeveling ook sterk aanbevolen maar vindt in de praktijk nog weinig navolging. De taak van het toezicht is het vastleggen van de werkzaamheden door een onafhankelijke partij in de vorm van ankerstaten en een dagboek. Deze worden dagelijks verzonden en na afloop ontvangt u per e-mail een as-built rapportage.

 

0182 517 550