Referentie

Bezwijktesten Nieuwe Sluis Terneuzen

In Terneuzen is aannemerscombinatie Sassevaart bezig met het bouwen van een nieuwe sluis in het kanaal Gent-Terneuzen. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie en is bedoeld om de bereikbaarheid van de havens van Terneuzen en Gent te vergroten; zowel qua capaciteit als qua grootte van de schepen. Hierdoor zullen de economische activiteiten van zowel de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio een boost krijgen.

Brem heeft in opdracht aannemerscombinatie Sassevaart bezwijktesten uitgevoerd op een aantal strengankers teneinde de ontwerpparameters voor de productieankers te kunnen bepalen. Omdat er nu nog geen solide constructie aanwezig was waartegen de uit te oefenen trekkracht opgebouwd kon worden, is er een zandtalud uitgegraven waartegen een houten schottenconstructie is geplaatst. Deze constructie is, naast het meten van de ankerkracht en de ankerkopverplaatsing, ook gemonitord op eventuele verplaatsingen.

De productieankers zullen toegepast worden in constructies van de kades en de diensthavens. Op een percentage van deze ankers zullen in een later stadium ook nog controletesten uitgevoerd worden.

Bezwijktesten Terneuzen
0182 517 550