Referentie

Boortoezicht hoogbouwtorens Wonderwoods te Utrecht

Voor het maken van de ca. 896 TVSi-palen voor Wonderwoods worden twee funderingsstellingen gebruikt van Volker Staal en Funderingen. De stellingen zijn een Hitachi 300-3 GLS en een Woltman THW 7528D o.g..

Het houden van boortoezicht wordt verzorgd door BREM funderingsexpertise middels 2 toezichthouders. Na het vervaardigen van de palen zullen deze 100% worden doorgemeten.

0182 517 550