Referentie

Coca Cola te Dongen

In november 2014 hebben wij een offerteaanvraag ontvangen voor het uitvoeren van trillingsmetingen met maar liefst 15 meetsystemen gedurende een periode van 1 jaar. Deze aanvraag betrof een project bij de Coca Cola fabriek in Dongen waarvan de aanbesteding was gewonnen door ASK Romein uit Malle (België).

De (ver-)bouwwerkzaamheden betroffen het vervangen van de huidige daken boven de grote productiehal door een nieuw (hoger gelegen) dak dat voldeed aan alle actuele eisen en richtlijnen.

Normaliter zou dit al een behoorlijk omvangrijke onderneming zijn echter moesten deze werkzaamheden ook nog eens uitgevoerd worden terwijl de productie in de hallen onverminderd voortgezet kon worden waarbij uiteraard alle hygiënerichtlijnen moesten worden opgevolgd.

De hoofdaannemer van dit omvangrijke bouwproject heeft allereerst een crashdeck onder het bestaande dak van de productiehallen gebouwd. Dit crashdeck fungeert als ’tweede dak’ en biedt zowel bescherming tegen vallende stukken beton als tegen weersinvloeden. Het crashdeck zorgt ervoor dat de bestaande productielijnen ongehinderd kunnen doorgaan tijdens de sloopwerkzaamheden. Het slooppuin wordt in zeer kleine stukjes weggeknipt boven het deck en de centraal geplaatste hijskraan voert het bouwafval af naar de vrachtwagens. In totaal zal er ongeveer 2.700 ton puin en bouwmaterialen weggevoerd worden door ca. 200 vrachtwagens.

Om deze werkzaamheden veilig en verantwoord te laten verlopen maakt men gebruik van diverse diensten van Brem Funderingsexpertise. Wij zijn gestart met het uitvoeren van bouwkundige opnamen van de bestaande kantoren en productiehallen. Vervolgens hebben wij voorafgaand aan de start twee Robotic Total Stations geplaatst die permanent de eventuele deformatie van de oude daken bewaakt. Ook zijn zowel de meest kritische daken als enkele trilling-gevoelige machines voorzien van trillingsmeters. De voorgestelde monitoringsaanpak is echter geoptimaliseerd waardoor er maar een beperkte inzet van trillingsmeetsystemen noodzakelijk is (dus geen 15 meetsystemen tegelijkertijd).

Aanvullend is ons gevraagd om als tussenpersoon te fungeren voor het realiseren van cameratoezicht op diverse locaties en het realiseren van een timelapsevideo na afloop van de werkzaamheden. Deze timelapsevideo moest diverse aspecten van de werkzaamheden, gedurende een periode van een jaar, in ongeveer 10 minuten laten zien. Uiteindelijk maken we nu met 4 camera’s continue video-opnamen van zowel de sloop- als de nieuwbouwwerkzaamheden van het dak. Nabij de bedrijfskantine is ook een videoscherm geplaatst zodat de medewerkers van Coca Cola de vorderingen van de werkzaamheden live kunnen volgen.

Kort samengevat hebben wij het navolgende uitgevoerd:

0182 517 550