Referentie

Controleproeven N23 Westfrisiaweg

In opdracht van Heijmans Civiel Grote Projecten heeft Brem Funderingsexpertise B.V. in 2014 bezwijktesten op een drietal ankerpalen uitgevoerd t.b.v. een nieuw te realiseren spoor onderdoorgang. Deze onderdoorgang maakt onderdeel uit van het realiseren van de nieuwe Westfrisiaweg.

Nu, ca. 3 jaar later, voeren wij controleproeven uit vanaf ponton op een groot aantal GEWI ankerpalen t.b.v. een drietal onderdoorgangen voor voetgangers, fietsers en auto’s. Brem zorgt voor een correcte uitvoering van de tests en, in samenwerking met de fa. Acécon, voor de verwerking van de testresultaten. De tests worden uitgevoerd conform CUR handboek 236 en/of Eurocode NEN-EN ISO 22477-5 (2010) en omvatten naast de registratie van het kruipgedrag tevens een directe toetsing daarvan aan de vigerende grenswaarden. De resultaten van de proeven zijn dus direct op de testlocatie bekend. Na afloop van de testen ontvangt de opdrachtgever een uitgebreide schriftelijke rapportage van de meetresultaten.

De N23 Westfrisiaweg vormt een essentieel onderdeel van de alternatieve Oost- West verbinding van Alkmaar naar Zwolle: de N23. Het 42 kilometer lange tracé loopt van Heerhugowaard naar Enkhuizen en sluit op twee punten bij Hoorn aan op de A7. De opwaardering van het tracé verbetert de doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid in de regio. Heijmans realiseert in opdracht van de Provincie Noord-Holland de opwaardering van de N23/Westfrisiaweg. Het is een integrale opdracht op basis van Best Value Procurement (BVP) met een contractwaarde van circa € 200 miljoen.

Controleproeven

0182 517 550