Referentie

DC Primark

Medio september 2015 is de nieuwbouw gestart van een mega distributiecentrum voor fashionretailer Primark. Dit distributiecentrum van 9 hectare is gebouwd in Roosendaal. het distributiecentrum biedt werkgelegenheid voor meer dan 400 mensen.

In opdracht van Sprangers Bouwbedrijf te Breda zijn 1.344 Vibropalen aangebracht middels 3 heistellingen. Brem Funderingsexpertise heeft voor dit project het heitoezicht verzorgd. Gezien de uitgangspunten m.b.t. paalgegevens en equipement, kan gesteld worden dat dit heiwerk de nodige deskundige aandacht verlangde. Er waren namelijk 4 paaldiameters, 3 verschillende heiblokken en daarnaast diverse verschillende werkniveaus, inheiniveaus en twee verschillende steklengtes aan bod gekomen. Voor een gedegen en zoveel mogelijk foutloze uitvoering, is er voor gekozen om per stelling één toezichthouder in te zetten.

Naast het toezicht heeft Brem Funderingsexpertise tevens de trillingsmetingen uitgevoerd op bestaande belendingen. Om te monitoren wat voor trillingen het aanbrengen van de Vibropalen met zich mee bracht is er trillingsapparatuur geplaatst op de gevels van omliggende panden. Het doel van deze trillingsmetingen is om schade, afkomstig van de trillingen, in de omgeving te voorkomen.

Na het inbrengen van de Vibropalen zijn deze, na 5 dagen uitharden van het beton, akoestische doorgemeten. Door middel van de akoestische paalcontrole is te bepalen of er breuken, kopdefecten of significante beschadigingen in de paalschacht zitten die de draagkracht negatief kunnen beïnvloeden.

0182 517 550