Referentie

De Steltloper te Amsterdam

Wonam B.V. ontwikkelt aan de Ertskade te Amsterdam de woontoren De Steltloper. Het gebouw Steltloper is een ranke woontoren met 126 vrije sector huurappartementen en 88 parkeerplaatsen in de parkeerkelder. Het gebouw staat deels in het water. In de kelder is ruimte voor bergingen, een fietsenstalling en een ondergrondse parkeergarage voor 88 auto’s. De Steltloper draagt bij aan de noodzakelijke groei van middensegment huurwoningen in de stad.

Bouwbedrijf De Nijs is de aannemer van het project De Steltloper en is in september 2016 gestart met de voorbereidende werkzaamheden op en rondom het terrein. Medio oktober begint bouwbedrijf De Nijs in opdracht van Wonam met de daadwerkelijke start van de bouw. De bouw duurt circa twee jaar. De Steltloper wordt naar verwachting opgeleverd in het vierde kwartaal van 2018.

Activiteiten Brem

Voorafgaand aan het definitieve palenplan heeft Brem Funderingsexpertise, in samenwerking met Van Rossum Raadgevende Ingenieurs en Wonam, het palenplan en de uitvoeringstechnische aspecten besproken. In opdracht van Wonam B.V. voert Brem het heitoezicht en integriteitsmetingen op de funderingspalen uit. Voorbij Funderingstechnieken gaat de ca. 40 m en 20 m lange Vibropalen inbrengen door middel van twee heistellingen (THW 1000 FR en Hitachi 230 GLS) tegelijkertijd. Voor het heiwerk middels twee heistellingen tegelijkertijd is gekozen voor de inzet van 2 toezichthouders. Op deze manier is elke toezichthouder verantwoordelijk voor zijn eigen heistelling en is er een 100% onafhankelijk en gespecialiseerde controle op het heiwerk. In samenwerking met de gespecialiseerde heiploegen van Voorbij en ervaren toezichthouders van Brem, worden de in totaal 308 Vibropalen gerealiseerd.

Er is voor gekozen om in 3 Vibropalen, verspreid over het werk, 3 PVC buizen mee te storen tot aan inheiniveau t.b.v. de Cross Hole Sonic Logging (CSL) meting bij de grote diameter Vibropalen. Om deze meting mogelijk te maken heeft Voorbij drie speciale meetbuizen per wapeningskorf aangebracht. Deze meetbuizen worden door schuifkoppelingen en rubberen afdichtingen waterdicht gemaakt zodat indringing van water of beton tijdens het produceren van de Vibropaal wordt voorkomen. Na het storten van het beton kunnen de meetbuizen gevuld worden met water waarna, na een minimale uithardingstijd van het beton van ca. 5 dagen, de CSL metingen uitgevoerd kunnen worden.

De Steltloper

0182 517 550