Referentie

De Zalmhaventoren, 215 meter hoogbouw!

De Zalmhaventoren wordt een 215 meter hoge woontoren in Rotterdam en wordt daarmee het hoogste gebouw van Nederland. Dit project in het Scheepvaartkwartier omvat drie torens met in totaal 485 woningen, commerciële voorzieningen en parkeervoorzieningen.  ‘Rotterdam heeft de 485 woningen hard nodig, want de vraag is groot. De Zalmhaven, geflankeerd door twee gebouwen van 70 meter hoog, is gepland tussen de Gedempte Zalmhaven en de Houtlaan in het Scheepvaartkwartier aan de voet van de Erasmusbrug.

Funderingswerkzaamheden

De bouw is in handen van BAM Bouw en Techniek welke tevens de opdrachtgever is van Brem Funderingsexpertise. Brem verzorgt tijdens de (hei)werkzaamheden het (hei)toezicht. Het uitgangspunt is dat er 163 Tubex groutinjectie palen geboord zullen gaan worden naar ca. 65 m – NAP middels 2 boorstellingen t.b.v. de hoogste toren. Gezien de buislengte c.q. boorlengte, zullen de buizen in 2 segmenten worden geïnstalleerd waarbij het eerste deel wordt weggezet door één stelling en een grotere machine de buis op paalpuntniveau boord. Tevens worden er door Gebr. van ’t Hek ca. 220 + 130 grondverdringende boorpalen met grout injectie t.b.v. de twee overige torens geboord door middel van 2 boorstellingen.

CC3 Project

Uit de risicoanalyse volgen eisen die gesteld moeten worden aan de constructieve samenhang van het gebouw. De analyse is volgens de norm NENEN 1991-1-7 vereist bij een gebouw dat in gevolgklasse CC3 is ingedeeld. Gevolgklasse CC3 wordt toegepast bij: Hoogbouw (h > 70 m), Tribunes, Tentoonstellingsruimten, Concertzalen, Grote openbare gebouwen. Dit zijn bijvoorbeeld eisen die gesteld worden aan de mate waarin controle en inspectie bij de uitvoering en ontwerp plaatsvindt. Dit houdt in dat bij elke funderingsmachine een toezichthouder dient te staan. Voor het gelijktijdige toezicht bij maar liefst 3 á 4 (hei)stellingen is er gekozen voor de inzet van 1 senior toezichthouder i.c.m. toezichthouders.  Met de inzet van 2 ervaren toezichthouders, in samenwerking met de (hei)ploegen van Verstraeten en Gebr. van ‘t Hek, worden de Tubex- en boorpalen op dit project, ingebracht.

Zalmhaventoren
Zalmhaventoren
0182 517 550