Referentie

Geluidmetingen te TU Delft

In Delft is Lokhorst Bouw & Ontwikkeling momenteel bezig met de uitvoering van deels nieuwbouw en deels renovatie van het bestaande sportcentrum van de TU. De nieuwbouw omvat sportfaciliteiten (waaronder een nieuwe sporthal) en vormt eveneens de verbinding tussen het bestaande sportcentrum en het cultureel centrum.

Tijdens tentamenperiodes mag er geen geluidoverlast plaats vinden in de twee bestaande sporthallen (dit zijn de locaties waar tentamens worden gehouden). Dit betekent dat er tijdens deze periodes geen geluid dragende activiteiten (heien, graven, boren, slopen) mogen plaatsvinden. Bij twijfel of werkzaamheden geluiddragend zijn dient het volgende uitgangspunt: het maximaal equivalent geluidniveau door bouwwerkzaamheden in een tentamenzaal (= sportzaal) is – gemeten over minimaal 5 minuten en maximaal 20 minuten ten hoogste 60 dB(A). Indien het geluid veroorzaakt wordt door muziek (veroorzaakt door een radio e.d. van de medewerkers van de aannemer of diens onderaannemers) is het maximaal geluidsniveau in de tentamenzaal maximaal 35 dB(A). Het maximaal geluidniveau in een tentamenzaal door een bouwactiviteit bedraagt ten hoogste 65 dB(A).

In opdracht van Lokhorst voert Brem Funderingsexpertise geluidmetingen uit gedurende de tentamenperiodes. Tijdens de tentamenperiode wordt in de ruimte geluidapparatuur geplaatst die monitoren of de maximale geluidwaarden worden overschreden. Het monitoren wordt op afstand (vanaf buiten de tentamen zalen) uitgevoerd. Als de waarden worden overschreden door de werkzaamheden van de aannemer dient de aannemer direct het werk stil te leggen.

Brem is in het bezit van meerdere stand-alone meetopstellingen voor het meten van immissiegeluid. Deze meetsystemen voldoen aan de hoogste eisen (type 1 geluidmeter) en betreffen robuuste systemen welke op verschillende manieren in de omgeving van een bouwproject kunnen worden ingezet. In de meetsystemen is tevens een modem ingebouwd waardoor de meetdata op afstand uit te lezen is. Dit proces kan ook automatisch aangestuurd worden waardoor een semi-continue meetopstelling gecreëerd wordt.

0182 517 550