Referentie

Huis van Leusden

Lithos bouw & ontwikkeling ontwikkelt en realiseert, op de locatie van het huidige gemeentehuis van Leusden, een nieuw project; Huis van Leusden. Het Huis van Leusden omvat de realisatie van een nieuw gemeentehuis, zorg- en koopappartementen en een ondergrondse parkeergarage. Voor de parkeergarage wordt de bestaande kelder hergebruikt. Lithos bouw & ontwikkeling heeft al ver voor de start van dit project met Brem Funderingsexpertise B.V. samen gezeten om het project door te nemen en proactief enkele zaken te tackelen. Dit heeft geleidt tot de volgende opdracht voor Brem.

In opdracht van de Lithos bouw en ontwikkeling voert Brem Funderingsexpertise het boortoezicht uit op de funderingspalen. Gebr. van ’t Hek brengt door middel van een Woltman 7528 (WG 50 ton/m) in totaal 125 HEK palen in. De HEKpaal is een in-de-grond-gevormde en 100% grondverdringende boorpaal met een verloren punt. Dit paalsysteem is uitermate geschikt voor dit project vanwege de gladde boorcasing welke gebruikt wordt. Deze zorgt ervoor dat bij het installeren de grondlagen niet vermengen of naar het maaiveld worden getransporteerd. Tevens is dit een trillingsvrij en geluidarm paalsysteem.

De toezichthouder van Brem maakt elke dag een ‘as-built’ rapportage en heeft dagelijks contact met belanghebbende omtrent de voortgang van het boorwerk. Verder noteert de toezichthouder van iedere paal tenminste de volgende gegevens:

Voorafgaand aan de funderingswerkzaamheden is het voormalige gemeentehuis gesloopt. Gedurende deze sloopwerkzaamheden heeft Brem de eventuele opkomende trillingen aan de omliggende bebouwing gemonitord door middel van de inzet van 2 VIBRA PLUS meetsystemen i.c.m. meerdere meetbeugels in de omgeving. Het voordeel van dit systeem is dat elke geautoriseerde persoon op zijn mobiele telefoon een alarmering krijgt op het moment dat de vooraf afgestemde grenswaarde wordt overschreden. Tevens kan ons kantoor live meekijken desgewenst de klant adviseren met betrekking tot de voortzetting van de werkzaamheden.

In samenwerking met de heiploeg van Gebr. van ’t Hek, de uitvoering van Lithos en een ervaren toezichthouder van Brem, worden de in totaal 125 HEKpalen in +- 15 werkdagen gerealiseerd en fungeren deze als de basis voor dit prachtige project.

Huis van Leusden

0182 517 550