Referentie

Inclinometingen te Bodegraven

Ten behoeve van het bouwrijp maken van het bedrijventerrein ‘Groote Wetering II’ voert Brem Funderingsexpertise, in opdracht van Gebr. Olieman, inclinometingen uit op 4 verschillende locaties. Inclinometingen, ook wel hellings(hoek)metingen genoemd, worden toegepast om horizontale verplaatsingen in de bodem te monitoren. Veelal worden dit soort metingen uitgevoerd bij aanzienlijke hoogte verschillen tussen het maaiveld en een (toekomstige) uitgegraven bouwput. Alle hellingmeetbuizen dienen gedurende 12 maanden te worden gemeten met verschillende intervallen.

Indien u nadere informatie wenst voor deze type meting, neem dan geheel vrijblijvend contact op via 0182-517550 of info@brem.nl

Inclinometingen

0182 517 550