Referentie

Kloosterbuuren te Den Haag

In de Haagse wijk Moerwijk langs de Raaphorstlaan is het project ‘Kloosterbuuren’ gerealiseerd. In totaal zijn er 118 nieuwe woningen, welke in fases zijn gebouwd rondom het voormalige klooster.

In opdracht van de hoofdaannemer Era Contour Zoetermeer heeft Brem Funderingsexpertise, voorafgaand aan de start van de heiwerkzaamheden, een trillingsprognose uitgevoerd voor het naastgelegen klooster om eventuele trillingrisico’s in kaart te brengen. Navolgend hebben wij naast gespecialiseerd heitoezicht eveneens geluid- en trillingsmetingen uitgevoerd op de gerealiseerde nieuwbouw en het bestaande monumentale klooster.

0182 517 550