Referentie

New Amsterdam Court House

De huidige rechtbank Amsterdam, gelegen aan de Parnussusweg op de Amsterdamse Zuidas, wordt vernieuwd. Het consortium dat de nieuwe rechtbank gaat ontwerpen, bouwen en exploiteren, is NACH (New Amsterdam Court House). Het consortium NACH is geïnitieerd door Macquarie Capital, ABT, DVP, KAAN Architecten, BiUM en Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen. Het samenwerkingsverband is uitgebreid met Heijmans en Facilicom.

Activiteiten Brem

Brem Funderingsexpertise houdt, in opdracht van Gebr. van ’t Hek, toezicht op de realisatie van de paalfundering. Voor de fundering van NACH worden ca. 635 HEK combipalen en 168 GEWI Ankers gerealiseerd. De GEWI Ankers worden door BAUER geïnstalleerd. De palen en ankers worden met behulp van drie stellingen tegelijkertijd ingebracht waarbij er is gekozen voor de inzet van 3 toezichthouders. Op deze manier is elke toezichthouder verantwoordelijk voor zijn eigen hei- / boorstelling en is er een 100% onafhankelijk en gespecialiseerde controle op het werk. In samenwerking met de gespecialiseerde heiploegen van Van ’t Hek, Bauer en de ervaren toezichthouders van Brem, wordt de fundering gerealiseerd.

New Amsterdam Court House

 

 

0182 517 550