Referentie

Nieuwbouw Kerkgebouw HHG, Beth-El Kerk

Aan de Voorstraat in Stellendam wordt vanaf maart de nieuwbouw van het Kerkgebouw HHG, Beth-El Kerk gerealiseerd. Aannemingsbedrijf Middelwateringenbouw B.V. is de aannemer van het project en is in maart 2017 gestart met de voorbereidende werkzaamheden op en rondom het terrein. Begin april begint de firma J.A. Boer b.v. met de funderingswerkzaamheden. Het kerkgebouw wordt naar verwachting oktober 2017 opgeleverd.

Activiteiten Brem

Voorafgaand aan het heiwerk heeft Brem Funderingsexpertise, in opdracht van Middelwateringenbouw, de heibespreking voorgezeten waarbij de uitvoeringstechnische aspecten zijn doorgenomen. Middels een Juttan 6 ton’s blok worden alle palen geheid waarbij 100% controle op is door de toezichthouder van Brem. De taak van het toezicht is de funderingswerkzaamheden vast te leggen in de vorm van heistaten, slagdiagrammen, een dagboek en een paalspecificatielijst. Deze worden dagelijks verzonden en na afloop ontvangt u per e-mail een as-built rapportage. Onze toezichthouder onderhoudt de benodigde contacten met betrokken partijen zoals de constructeur, hoofdopzichter, opzichter bouw- en woningtoezicht en dergelijke.

Tevens is in de heibespreking besloten om de omgeving te monitoren op eventuele opkomende trillingen. Deze worden door middel van een trillingsmeetsysteem  geregistreerd. Door de combinatie heitoezicht – trillingsmetingen kan onze toezichthouder direct ingrijpen op het moment van overschrijdingen.

 

Nieuwbouw Kerkgebouw

 

0182 517 550