Referentie

Ondergrondse Fietsenstalling R’dam CS

Vanuit de gemeente Rotterdam is er veel rekening gehouden met de belendingen. De vraagstukken m.b.t. de monitoring zijn door de gemeente nog vóór de aanbesteding bekend gemaakt in een zogenoemd PvE (“Programma van Eisen”). In dit PvE waren o.a. de bekende trillingsmetingen, geluidmetingen, zettingsmetingen en deformatiemetingen opgenomen echter stonden hier ook meer bijzondere metingen in zoals volautomatische deformatiemetingen van de segmenten van de Weenatunnel. Eén van de eisen van de gemeente was dat de meetgegevens 24/7 via het internet ingezien moesten kunnen worden. Ook moesten de gegevens dagelijks in een vooraf opgegeven format aangeleverd worden voor de database van de gemeente zelf.

In opdracht  van Ballast Nedam Infra Zuid hebben wij deze, maar ook andere, monitoringsactiviteiten uitgevoerd op dit project.


Onderstaand treft u een opsomming van de door ons uitgevoerde monitoringsactiviteiten:

 1. Trillingsmetingen (aan het GHG, Weenapoint, Weenatunnel, gebouw Nationale Nederlanden & steunpunt dak R’dam CS)
 2. Deformatie- en zettingsmetingen aan de belendende hoogbouw, inspectieputten, stadsverwarming en Weenatunnel]
 3. Waterspanningsmetingen
 4. Geluidmetingen, onder te verdelen in:
  1. Immissiemetingen aan de gevels (GHG, Metrohal, gebouw Nationale Nederlanden, Manhattan-hotel, Weenapoint)
  2. Continumetingen (aan het Groot Handelsgebouw)
  3. Bronmetingen bij toegepaste apparatuur met een bron-geluidvermogen van >90 dB(A)
 5. Inclinometingen aan de damwanden
 6. Luchtdruk-, neerslag-, windrichting en temperatuurmetingen
 7. Akoestische paalcontrole
0182 517 550