Referentie

Onderwijs- en Cultuurcomplex te Den Haag

Bouwcombinatie Cadanz (Boele & van Eesteren en Visser & Smit Bouw) heeft de opdracht gekregen van de gemeente Den Haag voor het ontwerp, realisatie en onderhoud van het Onderwijs- en Cultuurcomplex (hierna te noemen OCC). Het OCC maakt onderdeel uit van de herontwikkeling van het Spuikwartier. Dat is het gebied tussen het Spui, Turfmarkt, verlengde Nieuwe Haven en de Schedeldoekshaven. Het gebouw wordt 38 meter hoog en is daarmee ca. 12 meter lager dan het stadhuis. Door de compacte opzet van het plan, de hoge energiezuinigheid en de zonnepanelen op het dak wordt het een duurzaam gebouw.

Activiteiten Brem

Gedurende de voorbereiding van de funderingswerkzaamheden heeft Brem Funderingsexpertise, in samenwerking met Volker Staal en Funderingen en Cadanz het palenplan en uitvoeringstechnische aspecten uitgebreid besproken. In opdracht van Cadanz voert Brem het (hei)toezicht en de integriteitsmetingen uit op het vervaardigen van diepwandbaretten. Dit zijn in de grond gevormde betonnen funderingselementen van rechthoekige afmetingen die tot grote diepten (ca 60 m) in de bodem kunnen worden aangebracht. Volker Staal en Funderingen gaat de diepwandbaretten inbrengen door middel van twee kranen tegelijkertijd.

Cadanz heeft er voor gekozen om voor de grote onderdelen het onafhankelijk specialistisch toezicht laten instellen door een onafhankelijke derde of derden. Op deze onderdelen zal Brem niet enkel toezicht verlenen in de uitvoeringsfase, ook zal Brem toezicht hebben (lees: keuringen verrichten) op het uitvoeringsontwerp, deelkwaliteitsplannen en/of de uitvoeringstechnieken. Voordat de wapening in de sleuf mag worden aangebracht moet worden gecontroleerd of deze conform de goedgekeurde tekening is gemaakt. Niet alleen moet worden gekeurd of alle op de tekening aangegeven elementen aanwezig zijn, ook moet worden gecontroleerd of deze degelijk zijn aangebracht zodat tijdens het verwerken op de bouwplaats geen onderdelen uit de korf kunnen vallen en voor onveilige situaties zorgen.

Er is voor gekozen om in de diepwandbaretten, verspreid over het werk, PVC buizen mee te storten tot aan net onder de wapening t.b.v. de Cross Hole Sonic Logging (CSL) meting. Volker Staal en Funderingen heeft speciale meetbuizen per diepwandbarret aangebracht om deze meting mogelijk te maken. Deze meetbuizen worden door schuifkoppelingen en rubberen afdichtingen waterdicht gemaakt zodat indringing van water of beton tijdens het produceren van de diepwandbarret wordt voorkomen. Na het storten van het beton kunnen de meetbuizen gevuld worden met water waarna, na een minimale uithardingstijd van het beton van ca. 5 dagen, de CSL metingen uitgevoerd kunnen worden.

In de zomer van 2017 is Cadanz gestart met de realisatie van het OCC en de verwachting is dat het gebouw in 2020 de deuren opent.

 

Cultuur- en Onderwijscentrum
Art impression

 

0182 517 550