Referentie

Parkeergarage Lammermarkt

In opdracht van Combinatie Parkeergarages Leiden Dura Vermeer / Besix hebben wij tweedelijns toezicht uitgevoerd bij de parkeergarage Lammermarkt te Leiden.
Het op dit project verzorgde toezicht bestaat uit keuringen van de wapeningskorven van de diepwanden, het verrichten van toezicht op het aanbrengen van de diepwanden en het meten van de kwaliteit van de diepwandvoegen middels CSL metingen (Crosshole sonic logging).

0182 517 550