Referentie

Proefbelastingen te Zürich (Zwitserland)

Station Altstetten te Zürich

Bij station Altstetten in Zürich (Zwitserland) wordt een bestaande smalle fietsers- en voetgangerstunnel verbreed van 4 meter breedte naar 12 meter breedte. Dit is nodig door de toegenomen drukte van voetgangers en fietsers die vanuit het centrum toestromen naar het station. De tunnel vormt de verbinding tussen de noord- en zuidzijde van het spoor en loopt onder in totaal 8 sporen door. T.p.v. elk perron zullen er tevens roltrappen in de tunnel aangebracht worden zodat de reizigers eenvoudig hun weg vinden van en naar het juiste perron.

Proefbelastingen ankerpalen

Recentelijk hebben wij een serie gecombineerde trek-druk bezwijkbelastingsproeven op verticale ankerpalen uitgevoerd. In totaal bestond het proefbelastingsprotocol uit een zestal verschillende testopstellingen. Door een uitgekiend ontwerp en een speciaal ontworpen testframe konden tijdens elke proefbelasting zowel palen op druk als op trek getest worden, wat de uiteindelijke duur van de uit te voeren testen aanzienlijk heeft verkort.

Diverse monitoring

Uitvoering van alle testen geschiedde op basis van de Zwitserse normen SIA 267 en 267/1 welke niet alleen voorschrijven dat de daadwerkelijk te testen palen gemonitord moeten worden, maar dat dit ook moet gebeuren bij alle reactiepalen. Dit zorgde voor een flinke uitdaging maar dit hebben wij opgelost door alle palen met een eigen loadcell uit te rusten en op meerdere locaties tegelijkertijd vijzelapparatuur in te zetten (i.v.m. kunnen inregelen van de belastingsverdeling). Tevens is t.p.v. elke paal zowel de hoogte van de paal als ook de hoogte van het reactieframe gemeten. De primaire hoogtemetingen zijn uitgevoerd middels een digitaal waterpastoestel en vast gemonteerde barcodebaken en de secundaire hoogtemetingen zijn volledig automatisch uitgevoerd middels zgn. vloeistof waterpassensoren (ook wel Liquid-Level sensoren genoemd).

Optische (rek-)metingen

Voor aanvullende onderzoeksdoeleinden zijn de ankerpalen over de volle lengte uitgerust met optische reksensoren waardoor de krachtafdracht langs het ankerlichaam en de rek langs de vrije ankerlengte zeer nauwkeurig te volgen was. Tevens zijn er in een tweetal boreholes optische reksensoren aangebracht om eventuele verticale bewegingen in de verschillende grondlagen tijdens de testen ook in kaart te kunnen brengen. Vanwege een optimale afstemming met de opdrachtgever op het logistieke vlak is het, ondanks een doorlooptijd van ca. 20 uur per test (testtijd excl. ombouwen), toch gelukt om deze 6 proefbelastingen uit te voeren in een zeer korte doorlooptijd van slechts 8 dagen.

Monitoring Zürich Zwitserland
Optische (rek-)metingen
0182 517 550