Referentie

Reconstructie Nieuwstraat Bodegraven

Aan de Nieuwstraat in Bodegraven wordt groot onderhoud gepleegd in opdracht van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De komende maand wordt hard gewerkt aan de reconstructie van de Nieuwstraat. Te denken valt aan o.a. deels vervanging riolering, betere bestrating en nieuwe groenvoorzieningen. Om een uitgangssituatie van de belendingen vast te leggen voert Brem voor de gemeente bouwkundige opnamen uit bij een groot aantal woningen c.q. panden. Tevens zal Brem tijdens deze werkzaamheden trillingen monitoren zodat eventuele overlast van trillingen beperkt kan worden en schade voor de bewoners/eigenaren van de omliggende woningen voorkomen kan worden.

0182 517 550