Referentie

Slooptoezicht “Park070”

In april 1974 werd het nieuwe CBS kantoor van maar liefst 275.000 m3 in Voorburg officieel geopend. Om de constructie te kunnen dragen werd de betonvloer op de palen maar liefst 1,80 meter dik. Nu, 45 jaar later wordt het gebouw ontmanteld door VSM Sloopwerken zodat de nieuwe woonwijk gerealiseerd kan worden, genaamd PARK070. Bouwcombinatie Park070, bestaan de uit Van Wijnen Haarlemmermeer en Schouten, heeft een overeenkomst gesloten voor de herbestemming van de CBS-locatie in Voorburg tot een stads-woonmilieu ‘Park070’.

Na het slopen van het CBS-kantoor, m.u.v. de kelder, zal de bestaande kelder worden verstevigd en in de nieuwbouw worden gebruikt als parkeergarage. Op en rondom de bestaande kelder zal de nieuwbouw van 229 appartementen met stallingsgarage, binnentuinen en overige algemene voorzieningen PARK070 te Voorburg worden gerealiseerd bestaande uit 2 woontorens van 12 en 13 woonlagen en 13 woonblokken van 3 à 4 woonlagen. Het betreft een binnenstedelijke herontwikkeling, waarbij één van Nederlands grootste leegstaande kantoorpanden plaatsmaakt voor een duurzame woonomgeving.

Slooptoezicht

In opdracht van Bouwcombinatie Park070 houdt Brem Funderingsexpertise toezicht op de totale sloopwerkzaamheden. De toezichthouder van Brem maakt elke dag een ‘as-built’ rapportage en heeft dagelijks contact met belanghebbende omtrent de voortgang van het sloopwerk. De toezichthouder houdt onder andere het toezicht op de omschreven en toegepaste veiligheidsmaatregelen, meldt afwijkingen gedurende de sloopwerkzaamheden en pleegt indien nodig overleg met betrekking tot (constructieve) sloopmethodieken. Gedurende de sloop van het voormalige CBS kantoor wordt toezicht gehouden op het selectief en milieukundige slopen van:

– Sloop vanaf 1e verdiepingsvloer tot en met dekvloer BG-vloer
– Opruwen/verwijderen dekvloer begane grond vloer
– Sloopwerk aan kelderdek
– Sloop van de in-/ uitritten en wanden
– Sloopwerk aan keldervloer
– Sloopwerk in kelder

In samenwerking met de sloopploeg van VSM Sloopwerken, de uitvoering van Bouwcombinatie Park070 en ervaren toezichthouder van Brem, wordt de sloop in goede banen gerealiseerd.

14 180 Park070 CBS Voorburg SWINN
0182 517 550