Referentie

Uitbreiding Erasmus Medisch Centrum

In opdracht van Ballast Nedam Funderingstechnieken zijn wij nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het nieuwe Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

In de periode van 2009/2015 is het Erasmus MC uitgebreid d.m.v. het bouwen van een volledig nieuw medisch centrum. De bouw is gefaseerd uitgevoerd waarbij wij bij de verschillende delen het heitoezicht en de akoestische paalcontrole voor onze rekening hebben genomen.

Onderstaand treft u een overzicht van de verschillende bouwfasen van dit prachtige nieuwe ziekenhuis.

Bouwdeel West 1
Bij de bouw voor het Eramus MC is begonnen met bouwdeel West 1.

Vorderingen inzoom West

Bouwdeel West 2
Dit is het deel van de nieuwbouw dat de verbinding vormt tussen bouwdeel West en de gebouwen Na, Nb en Nc.

Vorderingen inzoom west 2

Gebouw Nc
In september 2015 is gestart met de afbouw van gebouw Nc.

Vorderingen inzoom Nc

Gebouw Rg
Dit bouwdeel is recentelijk toegevoegd aan de nieuwbouw van het Erasmus MC.

Vorderingen inzoon Rg

Onderstaand treft u een overzichtsfoto van de complete projectlocatie.

Luchtfoto mei 15

Klik hier voor de website van het Erasmus MC voor meer informatie met betrekking tot de nieuwbouw van dit ziekenhuis.

0182 517 550