Referentie

Verbindingstunnel Rotterdam

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft Van Hattum en Blankevoort de verbindingstunnel tussen de Schouwburgpleingarage en het Kruispleingarage gerealiseerd. Door deze tunnel is het mogelijk om ondergronds de oversteek te maken tussen de nieuwe Kruispleingarage en de reeds bestaande Schouwburgpleingarage. De verbindingsweg is bijzonder, want het is de eerste ondergrondse tunnel in Nederland die twee parkeergarages verbindt, waardoor verkeersbewegingen in het centrum worden beperkt en het gebied bovengronds als wandelpromenade ingericht kan worden. Met behulp van o.a. deze tunnel wil de gemeente Rotterdam de verkeersstromingen op het maaiveldniveau van het centrum terugdringen.

Vanuit de gemeente Rotterdam is er veel rekening gehouden met de belendingen. De vraagstukken m.b.t. de monitoring zijn door de gemeente nog vóór de aanbesteding bekend gemaakt in een zogenoemd PvE (“Programma van Eisen”). In dit PvE waren o.a. de bekende trillingsmetingen, geluidmetingen en deformatiemetingen opgenomen echter stonden hier ook meer bijzondere metingen in zoals volautomatische spanningsmetingen op de stempels tussen de damwanden. Eén van de eisen van de gemeente was dat de meetgegevens 24/7 via het internet ingezien moesten kunnen worden. Ook moesten de gegevens dagelijks in een vooraf opgegeven format aangeleverd worden voor de database van de gemeente zelf.

In opdracht  van Van Hattum en Blankevoort hebben wij deze, maar ook andere, monitoringsactiviteiten uitgevoerd op dit mooie project.

Inmiddels is de splinternieuwe tunnel opgeleverd en het resultaat mag er wezen!

De verschillende metingen die we hebben uitgevoerd zijn: Trillingsmetingen, geluidmetingen, deformatiemetingen (maaiveld, panden en tramspoor), peilbuismetingen, inclinometingen (damwand en bodem), stempelkracht metingen.

0182 517 550