Referentie

Vervoersknoop Bleizo te Zoetermeer

Het project “Vervoersknoop Bleizo” bestaat uit de ontwikkeling van de Vervoersknoop en de ontwikkeling van het gebied Bleizo. Op de grens van de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland, langs de rijksweg A12 en de spoorlijn Den Haag- Utrecht, levert Bleizo een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van de Randstad. P+R-faciliteiten zorgen voor een snelle overstap van fiets en auto naar trein, Randstadrail en de bus.

Eind 2018 zal een uniek vervoersknoop worden opgeleverd waarbij de trein, RandstadRail, bus, auto en fiets bij elkaar komen. Daarnaast worden 700 gratis parkeerplaatsen gerealiseerd. In de toekomst zullen alle Sprinters tussen Den Haag en Gouda bij de vervoerskoop Bleizo stoppen.

Voor de fundering van het project ‘Bleizo’ zijn conform palenplan prefab palen #45, in schoorstand, geschroefde stalen buispalen rond 457/560mm met groutinjectie en verloren casing nodig welke middels meerdere stellingen worden ingebracht. De heiwerkzaamheden zijn door Aannemingsmaatschappij VOBI b.v. uitbesteed aan Gebr. Van ’t Hek welke de palen levert en aanbrengt.

Vanwege zwaar verwacht heiwerk en grote verdichting is er voor gekozen om met een dieselblok D55 met een blokgewicht van totaal 12 ton te heien. De prefab palen worden verdiept met een losse proost (geen verlengde heimuts) i.v.m. maatvoering / breuk van de palen. Bij het gebruik van een verlengde heimuts is de kans op het verlopen van de paal groter en daarmee kans op breuk.

Heitoezicht

Het toezicht op het heiwerk is wordt door Brem Funderingsexpertise B.V. verzorgd in opdracht van hoofdaannemer Vobi.  Brem zal onafhankelijk toezicht houden en de waarnemingen in het werk middels een dagboek/rapportage vastleggen conform CUR 114. De toezichthouder zal in contact staan met de coördinerend constructeur voor bijzonderheden, bijvoorbeeld afwijkende kalenderingen, obstakels in de ondergrond, etc. In de heibespreking zal deze communicatielijn worden afgesproken / vastgelegd.

PDA-meting

Om meer inzicht te krijgen over de krachten die in de heipalen vrijkomen tijdens het heien heeft Brem Funderingsexpertise B.V. voor onze opdrachtgever Aannemingsmaatschappij VOBI b.v. een PDA meting (Pile Driving Analysis) uitgevoerd. In het buitenland zien wij dat deze methode vrijwel op elk project wordt toegepast maar in Nederland is dit niet veel voorkomend. Indien men meer inzicht zou willen krijgen over draagvermogen van de heipaal dan moet men na een set-up periode de meting uitvoeren tijdens naheien. Dit is de zogenaamde DLT meting (Dynamic Load Test).

Bleizo

 

 

0182 517 550