Nieuws

Monitoring gebouw veiligheid (SHM)

Structural Health Monitoring (SHM)

In de afgelopen jaren is er veel discussie geweest over het gebruik van zgn. bollenplaatvloeren. Directe aanleiding hiervoor was het instorten van een bijna opgeleverde parkeergarage in Eindhoven medio Mei 2017 waarvan de rijdekken bestonden uit deze bollenplaatvloeren. Inmiddels is door het Ministerie van Binnenlandse zaken een inspectieplicht ingesteld voor hoogrisicogebouwen (CC3) boven de 70 meter hoogte waarin deze vloeren zijn verwerkt. In verband met deze inspectieplicht is door het Ministerie een Vernieuwd Stappenplan opgesteld voor het uitvoeren van deze inspectie en al deze gebouwen zouden voor 1 april 2021 gecontroleerd moeten worden. Als uitbreiding/aanvulling op deze inspecties kan er ook voor gekozen worden om een geheel autonoom monitoringssysteem in het gebouw te monteren dat de doorbuiging van en scheurvorming in deze vloerplaten continu meet. Brem heeft i.v.m. deze problematiek al meerdere gebouwen uitgerust met een dergelijk monitoringssysteem waarbij gebruik is gemaakt van zeer nauwkeurige optische reksensoren. Deze technologie heeft vele voordelen t.o.v. traditionele elektrische sensornetwerken.

Door de gebouwen over een langere periode te monitoren wordt duidelijk zichtbaar of de constructie degenereert. Daarnaast zijn deze netwerken tevens voorzien van een alarmfunctie zodat de veiligheid van het gebruik van de constructie tijdens de continue monitoring gegarandeerd kan worden. Dit soort systemen worden in het algemeen ook wel aangeduid als zgn. SHM systemen (Structural Health Monitoring). Daarnaast is er de ontwikkeling zichtbaar waarbij dit soort sensoren niet naderhand OP, maar bij nieuwbouw IN de constructie gemonteerd worden zodat het gebouw gedurende de gehele levensduur zelf informatie blijft verschaffen over de constructieve staat ervan. Deze trend zal zich steeds verder ontwikkelen waardoor er op het gebied van asset management een transitie zal plaatsvinden van de huidige standaard van geplande manuele onderhoud-inspectieprotocollen naar “intelligent structures”.

Voor meer informatie over de oplossingen die Brem kan bieden voor deze problematiek adviseren wij u contact op te nemen met onze Monitoringsafdeling.

Structural Health Management|Reksensor
Structural Health Management|Reksensor
0182 517 550