Nieuws

Nieuwe richtlijn begaanbaarheid van bouwterreinen

Veiligheid in de bouw is al jaren een belangrijk aandachtspunt. Desondanks komt het toch nog geregeld voor dat (hei)machines omvallen met allerlei mogelijke nare gevolgen van dien (persoonlijk letsel, stagnatiekosten, imagoschade etc.)..
In de funderingsbranche is de aandacht op dit gebied vaak gericht op het gedrag van personen maar aandacht voor materieel en omstandigheden is op dit punt zeker net zo belangrijk, zo niet belangrijker!

In 2004 is er door een samenwerkingsverband van CUR, CROW en Arbouw een richtlijn uitgegeven op het gebied van begaanbaarheid van een bouwterrein. Deze richtlijn bleek in de praktijk echter flink wat discussie op te leveren en was niet handzaam waardoor er vanuit de sector de wens geuit is om de richtlijn te vervangen door een meer uniforme en betrouwbaardere benaderingswijze voor de begaanbaarheid van bouwterreinen.

In maart 2017 is er nieuwe richtlijn “Begaanbaarheid van bouwterreinen” uitgebracht; in eerste instantie door SBR-CURnet welke naderhand is over genomen door het CROW (art. nr. CRW68916). Conform deze richtlijn dient er een vergelijk gemaakt te worden tussen de maaiveldbelasting (in meerdere configuraties) en het draagvermogen van de ondergrond. Om voor beide zaken tot een betrouwbare representatieve waarde te komen, dienen flink wat parameters ingevoerd en berekend te worden. De maaiveldbelasting bestaat uit de machine karakteristieken en de variabele belastingen op de machine. De draagkracht van de ondergrond wordt bepaald aan de hand van lokale bodemgegevens. Onderdeel voor het bepalen van deze gegevens kan o.a. het uitvoeren van een zogenaamd penetrologger onderzoek zijn waarmee de weerstand/verdichting van de bovenste 80 cm van de bouwputbodem gemeten wordt.

Door de maaiveldbelasting in verschillende configuraties uit te rekenen en deze allemaal te vergelijken met de draagkrachtberekening van de ondergrond, wordt er voor een veelvoud aan scenario’s een toetsing uitgevoerd. Door deze nieuwe manier van toetsen wordt beoogd een objectief oordeel te vellen omtrent de veiligheid van het gebruik van een veelvoud aan grote machines op de bouwlocatie. Door deze nieuwe richtlijn zal dus het veiligheidsniveau op de bouw toenemen. Bij een goede implementatie van deze richtlijn in het bouwproces zullen er dus naar verwachting minder ongevallen door het omvallen van machines op bouwlocaties plaatsvinden waarbij het streven uiteraard dient te zijn dat dit helemaal niet meer voor gaat komen.

Uitvoeren van penetrologgen

Brem funderingsexpertise stelt conform deze nieuwe richtlijn rapportages op voor funderingsmachines met een rupsonderwagen m.b.t. het veilig opstellen en het in gebruik hebben van dergelijke machines. Hiervoor heeft Brem o.a. de beschikking over een eigen digitale penetrologger.

De penetrologger is een veldwerkinstrument voor het meten van de indringingsweerstand van de bodem. De gestandaardiseerde conus wordt op de sondeerstang van het apparaat geschroefd welke op zijn beurt weer met een snelkoppeling aan de krachtopnemer onder de datalogger wordt bevestigd. De conus wordt vervolgens langzaam en  gelijkmatig de bodem in gedrukt. De op het bodemoppervlak liggende diepte-referentieplaat reflecteert de signalen van de diepteregistratie sensor zodat er eveneens wordt een dieptemeting uitgevoerd wordt. Hierdoor wordt er een nauwkeurige diepte-weerstand grafiek verkregen.

Deze meting kan dus gebruikt worden om de draagkracht van de bovenlaag (eerste 80 cm) te bepalen. Een vlak en draagkrachtig bouwterrein is van belang voor een veilige begaanbaarheid en beloopbaarheid. De conditie van het bouwterrein is direct van invloed op de stabiliteit van het in te zetten materieel en op de arbeidsomstandigheden van het betrokken personeel. Afhankelijk van de wens van de klant verrichten wij alleen de metingen of verzorgen we naast de metingen ook een uitgebreide rapportage waarin de gemeten waarden gebruikt worden in de draagkracht berekening van de ondergrond en vervolgens getoetst worden aan de berekende maaiveldbelastingen conform de nieuwe richtlijn “begaanbaarheid van bouwterreinen”.

Voor nadere informatie omtrent het uitvoeren van penetrologger metingen en/of het uitbrengen van een draagkrachtrapportage (incl. toetsing), klik hier of neem geheel vrijblijvend contact op met 0182-517550

Begaanbaarheid
0182 517 550