Nieuws

Ondergrondse fietsenstalling Rotterdam

Op 12 januari jl. is het officiële startsein gegeven voor de start van het project “ondergrondse fietsenstalling” te Rotterdam. Ballast Nedam Infra Zuid West heeft de opdracht verkregen voor het realiseren van het laatste project van de ontwikkeling van het stationsgebied en zal de fietsenstalling naar verwachting eind 2013 opgeleveren. De fietsenstalling wordt gerealiseerd onder het stationsplein en beslaat het gehele gebied tussen het centraal station, de Weenatunnel, het Nationale Nederlanden gebouw en het Groot Handelsgebouw. Vanwege de centrale ligging van het project is er vanuit de gemeente Rotterdam een zeer uitgebreid eisenpakket op tafel gelegd om de uitvoeringsrisico’s voor de omgeving te kunnen monitoren.

In opdracht van Ballast Nedam zal Brem Funderingsexpertise het gehele monitoringstraject tot en met het derde kwartaal van 2013 voor haar rekening nemen. Het monitoringstrajact omvat o.a. de volgende onderdelen:

Ook de interpretatie en bewaking van de meetresultaten behoort tot de monitoringsopdracht. Het merendeel van de meetresultaten zal ook online en real-time aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld worden.

Update: inmiddels is de ondergrondse fietsenstalling opgeleverd, klik hier voor onze referentiepagina m.b.t. dit project.

0182 517 550