Referentie

Feringa Building

Op het Zernike Campus in Groningen realiseert Ballast Nedam in opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen het Feringa Building. Dit gebouw zal straks met 64.000 vierkante meter aan ruimte voor kantoren, collegezalen en onderzoekslaboratoria, een van de grootste universiteitsgebouwen zijn in het land.

Voor de aardbevingsbestendige fundering van dit indrukwekkende gebouw worden er meer dan 2.000 grondverdringende boorpalen met dertien verschillende paalpuntniveaus en bijna 140 verschillende types wapeningskorven geproduceerd door vier verschillende boorstellingen.

Voor de invulling van het toezicht is er gekozen voor de inzet van één van onze “Senior Toezichthouders”. Deze heeft niet alleen de nodige expertise om in dit complexe project het nodige overzicht te houden, maar ondersteunt de uitvoering ook vanuit een proactief adviserende rol en fungeert als aanspreekpunt voor alle betrokkenen. De verslaglegging voor dit project bestaat uit 4 aparte rollende rapportages, aangevuld met visuele inspectieverslagen van de delen die tijdens het boorwerk al ontgraven en gesneld kunnen worden. In samenwerking met de gespecialiseerde heiploegen van Ballast Nedam, Verstraeten, Jetmix, Terracon en de ervaren Senior Toezichthouder van Brem, wordt de fundering gerealiseerd.

Aansluitend op het ontgraven en snellen zorgt Brem Funderingsexpertise ook voor het akoestisch doormeten van de palen en voor de controle van de druksterkte van het beton in een deel van de geproduceerde palen.

Feringa Building

 

0182 517 550