Referentie

ICC Ahoy, Renovatie en uitbreiding Ahoy Rotterdam

Namens onze opdrachtgever Hart van Zuid v.o.f. (Consortium Heijmans en Ballast Nedam) verzorgt Brem funderingsexpertise B.V. het heitoezicht bij de installatie van circa 1.000 Vibropalen t.b.v. het project ICC Ahoy.

Ahoy wordt getransformeerd van een in zichzelf gekeerd complex naar een transparante en toegankelijke publiekstrekker met internationale standing. Hiervoor worden de beurshallen gerenoveerd en het complex uitgebreid met een ICC (Internationaal Congres Centrum). Dit bestaat uit een Popzaal, nieuwe horecavoorzieningen, foyers en break out rooms voor congressen. Volgens Lonely Planet: Rotterdam is the future…Now! Rotterdam heeft met haar bijzondere architectuur, aandacht voor kunst en cultuur en heeft hiermee de allure van een wereldstad en prijkt bovenaan hun lijst van Europese steden met een uitstekende bereikbaarheid voor elke bezoeker. Deze grootscheepse verbouwing is onderdeel van het project Hart van Zuid.

Vanwege de aard van het gebouw en het gebruik ervan, wordt dit project ingedeeld in gevolgklasse CC3 “Grote gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens, en/of zeer grote economische of sociale gevolgen of gevolgen voor de omgeving.”

Door de gevolgklasse CC3 is, zeker binnen de gemeente Rotterdam, het noodzakelijk om bij de inzet van 3 heistellingen, 3 toezichthouders in te zetten. Op deze manier is elke toezichthouder verantwoordelijk voor zijn eigen heistelling en is er een 100% onafhankelijk en gespecialiseerde controle op de werkzaamheden.

Na het vervaardingen van de Vibropalen worden alle palen, na minimaal 5 dagen uitharden, akoestisch doorgemeten door Brem funderingsexpertise B.V.

ICC Ahoy
ICC Ahoy

0182 517 550