Referentie

Jaarbeursplein Utrecht

In Utrecht wordt het Jaarbeursplein momenteel flink onder handen genomen. Onderdeel hiervan is het realiseren van een ondergrondse 3-laags parkeergarage welke ruimte moet bieden aan ca. 800 auto’s en wordt uitgevoerd door de Bouwcombinatie Jaarbeursplein (een samenwerking van Visser & Smit Bouw en Van Hattum en Blankevoort). Daarnaast komt er op de parkeergarage op straatniveau een plein dat ingericht wordt als ontmoetingsplek maar dat ook gebruikt kan worden bij grote evenementen. Dit centraal gelegen punt in Utrecht ligt pal voor het centraal station en de ingang van Hoog Catharijne. Bij dit uitdagende binnenstedelijke project hebben wij in opdracht van de bouwcombinatie diverse metingen uitgevoerd en houden wij tevens tweedelijns toezicht op het aanbrengen van de LEKA-palen en verticale ankerpalen. Het gereedkomen van de parkeergarage staat gepland voor 2018.

Voorafgaand aan de boorwerkzaamheden van de productiepalen zijn er 2 Lekapalen geboord die in het voortraject zijn getest door middel van de StatRapid-methode. Deze tests hadden als doel het vaststellen van het statisch draagvermogen van deze palen. Deze ‘snelle paaltest’ methode is de laatste jaren sterk in opkomst en is het beste alternatief voor een (zeer dure) statische proefbelasting, terwijl de betrouwbaarheid ervan vele malen hoger is dan bij een (goedkope) dynamische proefbelasting. Brem heeft de StatRapid-test op 2 geschroefde stalen buispalen met gesloten punt en groutinjectie, met lengtes van 33,1 en 35,7 m in combinatie met Allnamics uitgevoerd. Tevens hebben wij gedurende deze test geluid- en trillingsmetingen uitgevoerd aan de belendingen om de omgevingshinder te monitoren.

De firma Kandt heeft van de bouwcombinatie de opdracht gekregen voor het aanbrengen van de LEKA-palen en Bauer heeft m.b.v. 3 boorstellingen de verticale ankerpalen aangebracht (deze werkzaamheden lopen nog tot eind juli door). De LEKA-palen zijn ingebracht m.b.v. 2 boorstellingen. Onze senior toezichthouder heeft het tweedelijns toezicht op deze werkzaamheden uitgevoerd en in een as-built rapportage vastgelegd.

StatRapid Jaarbeursplein

0182 517 550