Referentie

Kreken van Nibbeland te Zuidland

Optimalisatie door de combinatie van werkzaamheden bij één partij!

De nieuwe woonwijk Kreken van Nibbeland, gelegen ten noordwesten van Zuidland in de polder Groot Nibbeland, is een ontwikkeling van VolkerWessels Vastgoed. Het gefaseerd uitgevoerde project bestaat uit in totaal 148 woningen, waarvan 98 koopwoningen.

Medio week 21 – 2017 start Kroon & De Koning met de realisatie van 30 woningen ‘Kreken van Nibbeland fase 3‘. Voorafgaand aan de start van de bouwwerkzaamheden heeft Brem funderingsexpertise B.V. een oriënterend  gesprek gehad omtrent de aanpak van het heiwerk en de monitoring van de bestaande belendingen (fase 1 & 2).

Bouwkundige vooropnames

Ruim voor de start van het heiwerk zijn er door Brem bouwkundige opnames uitgevoerd. Deze opnamerapportages worden gebruikt om de staat van een object vast te leggen voor aanvang van de werkzaamheden. Afhankelijk van de intensiteit/zwaarte van de werkzaamheden, worden in de regel opnameafstanden gehanteerd welke variëren tussen de 25 meter (lichte werkzaamheden/goede staat bebouwing) en 75 meter (zeer zware werkzaamheden/kwetsbare bebouwing) vanaf de bouwwerkzaamheden. Door alle reeds aanwezige schade vast te leggen met behulp van een hoogwaardige camera en door preventief de kwetsbare punten in de constructie te fotograferen wordt enerzijds getracht om onterechte schadeclaims te voorkomen en anderzijds worden de opnames gebruikt om daadwerkelijk opgetreden schade aan te kunnen tonen. Indien tijdens of direct na werkzaamheden schade wordt gemeld of wordt geconstateerd, kan deze schade vergeleken worden met het opnamerapport. Daarna wordt de ernst van de schade vastgesteld en vervolgens wordt er tevens bepaald of er aanvullende maatregelen genomen dienen te worden om verdere schade te voorkomen. Dit soort opnamerapportages, verzorgt in het voortraject, kan veel dure stagnatie tijdens de uitvoering voorkomen en hoge onterechte claims achteraf. Anderzijds bemiddeld het de opdrachtgever en de bewoner indien er daadwerkelijk schade is opgetreden. Ook voor het maken van bouwkundige opnamerapportages geldt, net als voor de al onze activiteiten, dat onze onafhankelijkheid een garantie is voor een betrouwbaar resultaat.

Heitoezicht i.c.m. trillingsmetingen

Tijdens de heiwerkzaamheden houdt Brem het heitoezicht op het inbrengen van de prefab betonpalen. Door aanwezigheid van onze toezichthouder kunnen wij de trillingsmetingen volledig bewaakt uitvoeren en kan vanwege de combinatie synergie voordeel behaald worden qua kosten. Bij een bewaakte meting worden de alarmen door de toezichthouder ontvangen en op geageerd. Overschrijdingen van de grenswaarden kunnen direct worden gecommuniceerd naar de opdrachtgever en er vindt overleg plaats over de voortgang van de werkzaamheden.

Onze focus ligt op combinatiewerken ((hei)toezicht in combinatie met monitoring), technisch complexe grondgebonden projecten en complexe monitoringsprojecten. In plaats van het alleen leveren van inzet en kennis zijn onze werkzaamheden primair gericht op faalkosten- en risicoprofielreductie (resultaatverplichting). Deze strategie realiseren wij door met onze opdrachtgevers langdurige samenwerkingsverbanden aan te gaan. Indien u nadere informatie wenst over de hiervoor genoemde meetmethoden, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Kreken van Nibbeland

 

 

0182 517 550